ERZURUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mirasçılık belgesi istemli dava tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00603787
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 20.05.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/64
Tebligat Muhatabı
:
Şüküfe Namıdiğeri Gülşifa'nın mirasçıları

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ERZURUM
1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2016/64

Davacı, Yakutiye Belediye Başkanlığı vekili Av. Onur Demirceylan tarafından hasımsız olarak Mahkememize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara kararı uyarınca;
Erzurum İli Yakutiye İlçesi TaşmescitMahallesi 597 ada 42 parsel sayılı taşınmaz maliki ölü olduğu bildirilen Şüküfe Namıdiğeri Gülşifa'nın Mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda, mirasçısı bulunmadığından Medeni Kanun 594.maddesi gereğinceMiras bırakanın mirasçısı olanlarınMahkememizin son ilanının tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri,aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Medeni kanun 501 maddesi gereğince Devlete geçeceği hususu ilan olunur.15/05/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR