ERZURUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mirasçılık belgesi istemi davası karar tebliği

ERZURUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/214 Esas
Tebligat Muhatabı
:
İBRRAHİM KIZI FATMA

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ERZURUM
1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2017/214 Esas 18/04/2018
İLAN

Davacı, Yakutiye Belediye Başkanlığı tarafından hasımsız olarak Mahkememize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara kararı uyarınca; Erzurum İli Yakutiye İlçesi Habipefendi Mahallesi 363 ada 6 parsel sayılı taşınmaz malikiölü olduğu bildirilen İBRRAHİM KIZI FATMA'NIN Mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda, mirasçısı bulunmadığından Medeni Kanun 594.maddesi gereğinceMiras bırakanın mirasçısı olanlarınMahkememizin son ilanının tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri,aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Medeni kanun 501 maddesi gereğince Devlete geçeceği hususu ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR