MANİSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mirasçılık belgesi istemi dava tebliği

MANİSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
MANİSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Dosya Numarası
:
2017/1509
Tebligat Muhatabı
:
Hüsamettin kızı CALİYE

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
MANİSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN
DOSYA NO: 2017/1509

Manisa ili Şehzadeler ilçesi Saruhan Mahallesi 397 ada 5 parselde kayıtlı tapu maliki Hüsamettin kızı CALİYE tüm aramalara rağmen mirasçısı olup olmadığı tespit edilemediğinden; TMK.nun 594/1 maddesi gereğince mirasçının, mirasçısının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden mirasında hak iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları,
İlan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiçbir mirasçı tespit edilemediği taktirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile mirasın TMK nun 594/2 maddesi gereğince devlete intikal edeceği ilan olunur. 23/01/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR