İSTANBUL ANADOLU 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği (ceza davası)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00758580
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 24.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2012/66 Esas
Tebligat Muhatabı
:
KEMAL POSTLU

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBULANADOLU 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 2012/66 Karar No : 2017/567 Aşağıda açık kimliği yazılı sanık KEMAL POSTLU isimli sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda;
Sanık Kemal Postlu'nun üzerine atılı 2008 yılı içerisinde birden fazla sahtefatura kullanmak suçunu işlediği sabit olduğundan dolayı 5237 sayılı TCK nın 61. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi , suçun işlendiği zaman ve yer , suç konusunun önem ve değeri, tehlikenin ağırlığı, sanığın amacı gözönüne alınarak eylemine uyan 213sayılı vergi usul kanununun359 /b-1maddesi uyarınca takdiren 3 YIL HAPİSCEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bu suçu işlediği anlaşıldığından TCK43. maddesi gereğince cezasının takdiren ¼ oranında artırılarak3 YIL9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA
Sanığın yargılama aşamasında tutum ve davranışları nazara alınarak hakkında TCK nın 62/1. maddesinin tatbiki ile cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 3 YIL 1 AY 15 GÜNHAPİSCEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA
Sanığın, kasten işlemiş olduğu suç için hapis cezasıyla mahkumiyetinin yasal sonucu olarak, TCK'nın 53/1. maddesi uyarınca sanık hakkında hak yoksunluklarının uygulanmasına,
Sanığın cezasından başkaca yasal ve takdiri artırım yada eksiltme yapılmasına yer olmadığına,
Sanığa verilen hapis cezasının süresi dikkate alındığında CMK 231, TCK 50 ve 51 hükümlerinin uygulanmasına kanunen yer oılmadığına,
2-Sanık Kemal Postlu'nun üzerine atılı 2009 yılı içerisinde birden fazla sahtefatura kullanmak suçunu işlediği sabit olduğundan dolayı 5237 sayılı TCK nın 61. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi , suçun işlendiği zaman ve yer , suç konusunun önem ve değeri, tehlikenin ağırlığı, sanığın amacı gözönüne alınarak eylemine uyan 213sayılı vergi usul kanununun359 /b-1maddesi uyarınca takdiren 3 YIL HAPİSCEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bu suçu işlediği anlaşıldığından TCK43. maddesi gereğince cezasının takdiren ¼ oranında artırılarak3 YIL9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA
Sanığın yargılama aşamasında tutum ve davranışları nazara alınarak hakkında TCK nın 62/1. maddesinin tatbiki ile cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 3 YIL 1 AY 15 GÜNHAPİSCEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA
Sanığın, kasten işlemiş olduğu suç için hapis cezasıyla mahkumiyetinin yasal sonucu olarak, TCK'nın 53/1. maddesi uyarınca sanık hakkında hak yoksunluklarının uygulanmasına,
Sanığın cezasından başkaca yasal ve takdiri artırım yada eksiltme yapılmasına yer olmadığına,
Sanığa verilen hapis cezasının süresi dikkate alındığında CMK 231, TCK 50 ve 51 hükümlerinin uygulanmasına kanunen yer oılmadığına,
3-Sanık Kemal Postlu'nun üzerine atılı 2010 yılı içerisinde birden fazla sahtefatura kullanmak suçunu işlediği sabit olduğundan dolayı 5237 sayılı TCK nın 61. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi , suçun işlendiği zaman ve yer , suç konusunun önem ve değeri, tehlikenin ağırlığı, sanığın amacı gözönüne alınarak eylemine uyan 213sayılı vergi usul kanununun359 /b-1maddesi uyarınca takdiren 3 YIL HAPİSCEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bu suçu işlediği anlaşıldığından TCK43. maddesi gereğince cezasının takdiren ¼ oranında artırılarak3 YIL9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA
Sanığın yargılama aşamasında tutum ve davranışları nazara alınarak hakkında TCK nın 62/1. maddesinin tatbiki ile cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 3 YIL 1 AY 15 GÜNHAPİSCEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA
Sanığın, kasten işlemiş olduğu suç için hapis cezasıyla mahkumiyetinin yasal sonucu olarak, TCK'nın 53/1. maddesi uyarınca sanık hakkında hak yoksunluklarının uygulanmasına,
Sanığın cezasından başkaca yasal ve takdiri artırım yada eksiltme yapılmasına yer olmadığına,
Sanığa verilen hapis cezasının süresi dikkate alındığında CMK 231, TCK 50 ve 51 hükümlerinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,
Mahmut Nedim ve Fatma oğlu, 18/10/1955 Sivas doğumlu sanık KEMAL POSTLU
tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Sanığın ilan tarihinden itibaren 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31/1. madde ve fıkrası hükmü gereğince 7 gün içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakim'e onaylattırılması suretiyle CMK'nın 272 ve devam maddeleri gereğince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği başvurulmadığı takdirde hükmün bu şekilde kesinleştirilerek infazının yapılacağı hususu ilan olunur.22/02/2018

SANIK KEMAL POSTLU: Mahmut Nedim ve Fatma oğlu, 18/10/1955 SİVAS doğumlu,
İSTANBUL, ZEYTİNBURNU, Gökalp mah/köy nüfusunda kayıtlı. ***
*** Zeytinburnu/ İSTANBUL adresinde oturur.TC Kimlik No:4***

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR