MERSİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

MERSİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01197629
Şehir : Mersin / Akdeniz
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 27.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/261 Esas
Tebligat Muhatabı
:
MOHAMMADREZA RASHIDIGOGEJEHSOLTAN

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.MERSİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EK KARAR
DOSYA NO : 2019/261 Esas
KARAR NO : 2019/454


HAKİM : Hüsnü ÖKSÜZ 37297
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : Gönül ÖZDEMİR 75794
SANIK : MOHAMMADREZA RASHIDIGOGEJEHSOLTAN, AHMAD ve HANIM oğlu, 25/08/1975 MARAND doğumlu, 158256321 KİMLİK NUMARALI adresinde oturur.
SUÇ : Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak, 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet, Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması
SUÇ TARİHİ : 19/12/2018
ASIL KARAR TARİHİ : 27/06/2019
EK KARAR TARİHİ : 28/05/2020
19/12/2018 tarihinde sanık MOHAMMADREZA RASHIDIGOGEJEHSOLTAN 'ın 5607S.Y.Muh.suçundan 5607 S.K.nun 3/1,3/10,5237sayılıTCK.62,52/2,53/1-2-3 Mad.gereğince Mahkememizin27/06/2019 T. 2019/261 E. ve 2019/454 K. sayılı ilamı ile 2 yıl 6 ayhapis ve 100 Tl. Adli para cezasıyla mahkümiyetine dair ilam, adı geçenin İran uyruklu olması nedeniyle, Tebliği için Yetkili adli makamına yazılın talimatın açık adresi bulunmadığından bahisle Adalet Bakanlığı Ceza İstinabe ve Tebligat Bürosunda iade edilmiş ve dosyamızda da açık adresinin bulunmaması nedeniyle meçhul sayıldığı cihetle,
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun28,29,30,31 mad. Gereğince tebligatın gazetede ilanı yolu ile elektronik ortamda Basın İlan Kurumu Vasıtasıyla ilanen yapılmasına,
2-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 maddesinin 1.fıkrasının 2.bendi ve tebligat Kanununun Uygulanmasına dair yönetmeliğin 49.mad.b. bendi gereğince Mahkememiz ilamı ile gazete ilan suretinin 1 ay müddetle Mahkememiz divan hanesine asılmak suretiyle ilanına,
3- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.mad. gereğince ilanen tebliğin son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılmasına karar verildi. 28/05/2020

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR