BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01179995
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 26.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2011/391 Esas
Tebligat Muhatabı
:
YAVUZ UZAN

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

İLAN


ESAS NO : 2011/391
KARAR NO : 2015/888
DAVACI : YILDIZ MEDYA REKLAMCILIK HİZMETLERİ A.Ş. ADINA
DENETİM KURULU ÜYELERİ MUHARREM GÖKHAN -
MURAT SARITAŞ
TEMLİK ALAN : TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
VEKİLİ : Av.ARZU D.KÜLHANCIOĞULLARI - Büyükdere Cad.No:143
Esentepe - Şişli / İSTANBUL
DAVALILAR : YAVUZ UZAN ve Diğerleri
DAVALI : YAVUZ UZAN - Harbiye Mah.Abdi İpekçi Cad. No:63/40 Şişli / İSTANBUL
Davacı TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ve Davalılar HÜLYA AYŞE AKSEL ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen kararın temyiz incelemesi neticesinde,
Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nin 21/02/2020 tarihli 2018/2372 Esas 2020/617 Karar sayılı ilamı ile davacı vekilinin davalılardan Süleyman Caner Sipahi, Öznur Aşkın Baran, Ömer Faruk Bayhan, Murat Muslu yönünden temyiz isteminin reddine,
Davacı TMSF vekilinin diğer davalılara yönelik yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA karar verildiği,
Davacı vekilinin 08/06/2020 tarihli dilekçesi ile Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nin 21/02/2020 tarihli 2018/2372 Esas 2020/617 Karar sayılı ilamına ilişkin karar düzeltme talebinde bulunduğu dikkate alınarak,
Yargıtay ilamının tebliğinden itibaren yasal 15 günlük sürede ilgili Yargıtay dairesinde karar düzeltme hakları olduğu hatırlatılarak Yargıtay onama ilamının ve davacı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu vekili tarafından 08/06/2020 tarihinde karar düzelme yoluna başvurulduğuna dair karar düzeltme dilekçesinin ilanı ile, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi uyarınca iş bu ilantarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağından, 7 günlük sürenin bitiminden itibaren yasal 15 günlük sürede ilgili Yargıtay dairesinde karar düzeltme hakkınızın bulunduğu ve yine 7 günlük sürenin bitiminden itibaren yasal 15 günlük sürede davacı vekilinin karar düzeltme dilekçesine karşı cevap hakkınızınbulunduğu hususuilanen tebliğ olunur. 22/06/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR