NAZİLLİ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

NAZİLLİ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154774
Şehir : Aydın / Nazilli
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 22.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2020/221 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
NECATİ DURMUŞ

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

NAZİLLİ

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2020/221 Esas Tutuklu

İ L AN
T.C NAZİLLİ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No :2019/361 Esas
Davacı :Kamu Hukuku
MÜŞTEKİ : AGSHIN ISMAYILOV, Teyar ve Zülfiyye oğlu, 24/02/1993 BAKÜ doğumlu, TC Kimlik No:**********
SANIK : NECATİ DURMUŞ, Ali ve Dudu oğlu, 25/06/1965 NAZİLLİ doğumlu, AYDIN, NAZİLLİ, Derebaşı mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:**********
SUÇ : Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi
SUÇ TARİHİ : 09/08/2017
SUÇ YERİ : AYDIN/NAZİLLİ
KARAR TARİHİ : 04/02/2020

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı olan sanık hakkında Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/2358 Esas sayılı iddianamesi ile Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan mahkememize kamu davası açılmış olup, yapılan yargılama sonunda mahkememizin 04/02/2020 tarih, 2019/361 Esas, 2020/119 Karar sayılı ilam ile sanık hakkında CMK'nın 223/2-b maddesi gereğince Beraat kararı verilmiş olup, Müşteki Agshin İsmailov bulunamadığından, gerekçeli kararın 7201 Sayılı yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince ilan sureti ile müştekiye tebliğine karar verilmiştir.

İş bu karar, Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 7 gün içerisinde katılan veya yasal temsilcisinin kararı veren mahkemeye veya en yakın adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek suretiyle veya zabıt katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Kanun Yoluna başvurulabileceği ihtaren tebliğ olunur. 19/03/2020

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR