KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01147704
Şehir : Kırşehir
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 14.03.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/89 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Selma Çİftçi ve diğerleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRŞEHİR
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2015/89 Esas
KARAR NO : 2016/231

Davacı Kırşehir Belediye Başkanlığı tarafından Selma ÇİFTÇİ ve diğer davalılar aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda Yargıtay 52 Hukuk Dairesi'nin 02/10/2019 tarih 2018/5757 Esas 2019/15286 Karar sayılı ilamı ile''....Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;
a) 3 nolu bendinde yer alan (- 16.34,15 TL'sinin Zahide X'e, - 2.168,30 TL'sinin SalihErkul'a,- 3.268,31 TL'sinin Recep X'e,- 5.940,05 TL'sinin Abdullah Yanar'a ,- 1.980,01 TL'sinin Yusuf X'e ,- 3.268,31 TL'sinin Mükremin X'e,- 2.168,30 TL'sinin Numan Erkul'a,- 1.320,01 TL'sinin Abdurrahman Filiz'e,- 1.634,15 TL'sinin Ümüş X'e,- 1.238,75 TL'sinin Kadir X'e,- 619,37 TL'sinin Zeynep X'e,- 328,02 TL'sinin Zeynep X'e ödenmesine) ibaresinin hükümden çıkarılarak yerine (payları oranında davalılar kayyımına ödenmesine,) cümlesinin yazılmasına,
b) 4 nolu bendinin hükümden çıkartılmasına, yerine(Tespit edilen 77.167,80 TL kamulaştırma bedelinden acele el koyma bedeli olan 51.600 TL mahsup edildikten sonra kalan 25.567,80 TL’ye 26/06/2015 gününden karar tarihine kadar yasal faiz işletilmesine,) cümlesinin yazılmasına,
b )9 nolu bendinin sonuna gelmek üzere(Kendisini vekil ile temsil ettiren davalılar kayyımı lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereği hesaplanan 1.800,00 TL maktu vekalet ücretinin davacı taraftan alınarak davalılar kayyımına verilmesine,) cümlesinin eklenmesine,
Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davacı idareden peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, aşağıda yazılı harcın davalı kayyımdan alınmasına, 02/10/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.'' şeklinde karar verilmiş olup, Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 30. maddeleri gereğince tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR