HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2012/773 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
IBRAHIM IBRAHIM (Soubhı ve Samıha oğlu)

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN

Esas No: 2012/773
Karar No. : 2014/40
Sanık: IBRAHIM IBRAHIM Soubhı ve Samıha oğlu, 1983 doğumlu Attavami Mah. Mahmud Omer Nasif okulu yanı Halep /SURİYE
Suç :5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
Suç yeri : Hatay/Antakya
Suç tarihi : 15/12/2011
Karar Tarihi :15/01/2014
Kanun maddesi :5607 SY 3/3md.
Verilen ceza : 5607 SY, 3/3 md. 5237 sy TCK 62. MD. 52/2 52/3 md gereğince 17.056 TL Adli Para Cezası , TCK. 50/1 ,52/2, 52/3 md. gereğince 12.300 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince; Ulusal ve Yerel Gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği,yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.17/01/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR