KÖRFEZ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

KÖRFEZ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077915
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 07.11.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/3138
Tebligat Muhatabı
:
ZEYNEP TAŞ

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN


İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ


37. HUKUK DAİRESİ


DOSYA NO : 2018/3138


KARAR NO : 2019/1106


Davacı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı ZEYNEP TAŞ aleyhine açılan dava Davacı Orman Genel Müdürlüğü vekili Av. Gülnihal Keklik tarafından istinaf edilmekle dairemizde açılan Tapu İptal ve Tescil davasının 15/04/2019 tarihinde verilen Hüküm sonucunda;
Davacı orman idare vekilinin istinaf itirazlarının kabulü ile;
HMK’nın 353/1-b.2 maddesi gereğince KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2014/250 ESAS VE2017/262 KARAR sayılı kararının KALDIRILMASINA,
1-Davanın KABULÜNE,
2-Davaya konu Kocaeli İli, Körfez İlçesi, YarımcaMah. 114 Ada, 25 Parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile Özel Orman olarak sınırlandırma işleminin iptaline, Devlet Ormanı vasfı ile Hazine adına Tapuya kayıt ve tesciline,
3-Davalının müdahalesinin menine,
4-Davacı Orman idaresi harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, peşin ve tamamlama harcı ile alınan toplam1074,40TL nın davacıya iadesine,
5-3402 S.K.'nun 36/A maddesi uyarınca yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
6-Gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 15/04/2019 günü oy birliği ile Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup;
tebligat yapılamayan davalı ZEYNEP TAŞ'a gerekçeli karar tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR