BÜYÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

BÜYÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077827
Şehir : İstanbul / Büyükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/312 Esas
Tebligat Muhatabı
:
GÜLSEVEN TAŞDEMİR

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BÜYÜKÇEKMECE14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2015/312 Esas


Özel Belgede Sahtecilik suçundan sanık GÜLSEVEN TAŞDEMİR hakkında verilen kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, mahkememiz kararının 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28.maddesi gereğince Türkiye'de yayınlanan bir gazetede ilanen tebligat yolu ile duyurulmasına karar verilmekle;
HÜKÜM :
Sanık Gülseven Taşdemir’in özel belgede sahtecilik suçunu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 207/1 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, kasta dayalı kusurun ağırlığı göz önüne alınarak takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın yargılama sürecindeki olumlu tavırları lehine indirim sebebi kabul edilerek 5237 sayılı TCK’nın 62/1 maddesi gereğince cezasında takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın kişilik özellikleri ve duruşmada göstermiş olduğu tutum ve davranışları itibarıyla ileride bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde kanaat oluştuğundan ve diğer şartlar da bulunduğundan 5271 sayılı CMK’nın 231/5 maddesi gereğince sanık hakkında kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
Sanığın 5271 sayılı CMK’nın 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, denetim süresi boyunca herhangi bir yükümlülük yüklenmesine takdiren YER OLMADIĞINA,
Denetim süresi boyunca kasten yeni bir suç işlemediği takdirde 5271 sayılı CMK’nın 231/10 maddesi gereğince açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde 5271 sayılı CMK’nın 231/11 maddesi gereğince hükmün açıklanacağının İHTARINA,
Adli emanetin 2015/350 sırasında kayıtlı kürtaj onama formunun delil olarak dosya arasında MUHAFAZASINA,
Katılan davayı vekille takip etmiş olduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 2.725,00 TL vekâlet ücretinin sanıklardan eşit şekilde alınarak katılana ödenmesine,
Dosya arasında yapılan 11 tebligat gideri 112,00 TL ile 3 posta gideri 24,30 TL ve bilirkişi ücreti 350,00 TL’nin toplamı olan 486,30 TL yargılama giderinin sanıklardan eşit olarak tahsili ile hazineye gelir kaydına,
Dair, sanıkların, sanık Faik Topcu müdafiinin ve katılanın yokluğunda, katılan vekilinin yüzüne karşı katılan yönünden kararın tefhiminden itibaren, sanıklar yönünden kararın tebliğinden itibaren yedi günlük yasal süre içinde mahkememize veya başka yer asliye ceza mahkemesine sunulacak yazılı dilekçe ile veya zabıt kâtibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle hükmolunan hapis cezası yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yönünden Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 30/10/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR