BÜYÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

BÜYÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077761
Şehir : İstanbul / Büyükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/813 Esas
Tebligat Muhatabı
:
FERHAT USANMAZ

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BÜYÜKÇEKMECE14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2018/813 Esas


Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan sanık TANER DİNÇER hakkında verilen karar müşteki FERHAT USANMAZ'a tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, mahkememiz kararının 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28.maddesi gereğince Türkiye'de yayınlanan bir gazetede ilanen tebligat yolu ile duyurulmasına karar verilmekle;
HÜKÜM :
Sanık Taner Dinçer’in suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 165/1 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri göz önüne alınarak takdiren 6 AY HAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın yargılama sürecindeki olumlu tavırları lehine indirim sebebi kabul edilerek 5237 sayılı TCK’nın 62/1 maddesi gereğince cezasında takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 5 AY HAPİS VE 4 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5237 sayılı TCK’nın 52/2 maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak hakkında hükmolunan para cezasının beher günü 20,00 TL’den hesaplanmak suretiyle 5 AY HAPİS VE 80,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın sosyal ve ekonomik durumu ile hükmolunan para cezasının miktarı dikkate alınarak 5237 sayılı TCK’nın 52/4 maddesinde düzenlenen taksitlendirmeye ilişkin hükümlerin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA,
Sanığın kişilik özellikleri ve duruşmada göstermiş olduğu tutum ve davranışları itibarıyla ileride bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde kanaat oluştuğundan ve diğer şartlar da bulunduğundan 5271 sayılı CMK’nın 231/5 maddesi gereğince sanık hakkında kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
Sanığın 5271 sayılı CMK’nın 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, denetim süresi boyunca herhangi bir yükümlülük yüklenmesine takdiren YER OLMADIĞINA,
Denetim süresi boyunca kasten yeni bir suç işlemediği takdirde 5271 sayılı CMK’nın 231/10 maddesi gereğince açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde 5271 sayılı CMK’nın 231/11 maddesi gereğince hükmün açıklanacağının İHTARINA,
Dosya arasında yapılan 3 tebligat gideri 42,00 TL ile 3 posta gideri 16,50 TL’nin toplamı olan 58,50 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
Dair, sanığın ve müşteki Ferhat Usanmaz’ın yokluğunda kararın tebliğinden itibaren yedi günlük yasal süre içinde mahkememize veya başka yer asliye ceza mahkemesine sunulacak yazılı dilekçe ile veya zabıt kâtibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 01/11/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR