ANTALYA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

ANTALYA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048914
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 11.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/36 Esas
Tebligat Muhatabı
:
ABDUlKADİR BİÇER

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA
4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2019/36 Esas
Karar No : 2019/591
SANIK : ABDUlKADİR BİÇER -Ahmet ve Anış oğlu 09/03/1970 D.lu Mersin Tarsus Çağbaşı nüf. Ky.


Mahkememizin 19/06/2019 tarih 2019/36-591 E. K sayılı ilamı ile sanık Abdulkadir Biçer in mahkumiyetine karar verildiği ve anılan kararın bildirilen adresine tebliğ yapılamadığı ve adres araştırmasında da adrese dayalı kayıt sisteminde bulunmadığı ve nerede olduğu bilinmediği anlaşıldığından;
Sanık Abdulkadir Biçer in üzerine atılı kamu yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediği anlaşılmakla eylemine uyan TCK’nun 142/1-a, 143, 62 maddesi gereğince 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığa verilen hapis cezasının kanuni sonucu olarak TCK'nın 53/1-(c) bendinde yer alan haklardan kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koşullu salıverme tarihine kadar, diğer kişilere karşı belirtilen yetkiler yönünden ve 53/1-a,d, e bentlerindeki hakları bakımından mahkum olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına,
Dair Kararın; 7201 Sayılı Yasanın 28. Ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi uyarınca ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerİsinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Antalya bölge Adliye Mahkemesince incelenmek ve istinaf yasa yolu açık olmak üzere istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaz edileceği hususu belirtilmek suretiyle ilanen tebliğ olunur. 05/09/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR