RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036612
Şehir : Rize / Merkez
Semt-Mahalle : PORTAKALLIK MAH. / RİZE
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2014/296 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Deniz KARALİ ve Guzmen SALDUCİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No: 2014/296 Esas 2018/269 Karar

Davacı Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü ile davalılar Adnan TİRYAKİ ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılaması sonucu;

Mahmut ve Nazmiye oğlu, 05/06/1955 Rize doğumlu Deniz KARALİ ile Mehmet Ahmet Yaşar ve Hayriye oğlu, 30/08/1945 İstanbul doğumlu Ertuğrul ÇIKAR'ın eşi olan Filipin vatandaşı Guzmen SALDUCİ'ye, tüm adres araştırmalarına rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden, tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle mahkememizin 17/05/2018 tarih ve 2014/296 Esas 2018/269 Karar sayılı kararı ile; "Rize İli Merkez İlçesi Portakallık mahallesinde bulunan 920 ada 4 parselde kayıtlı 97,87 m²'lik kamulaştırılan alanın tapu kaydının iptali ile yol olarak tapudan terkinine, Kamulaştırma bedelinin 146.207,99 TL olarak tespitine, 2942 sayılı yasanın 10.maddesi 8.fıkrası gereği, 78.769,18 TL arsa bedelinin 3'er aylık vadeli hesap açtırılarak bu hesaba aktarılmasına, bu paraların dava 4 aylık sürede bitirilemediğinden, karar kesinleştiğinde 20/07/2014 tarihinden karar tarihi 17/05/2018 tarihine kadar yasal fazi işletilerek, tapu sahiplerine ödenmesine, tapu malikleri Mahmut oğlu Mustafa, Takip kızı Nafia, Şaban oğlu Osman, Şaban oğlu Hasan, Şaban oğlu Süleyman, Şaban oğlu Mehmet, Şaban oğlu İbrahim ve Hasan kızı Mihriye'nin tapuda soyadları olmamakla bu kişilerin fark bedelinden hisselerine düşen paranın mirasçılarınca tapuda isim tahsisi yapıldıktan sonra dosyadaki veraset ilamları ile bu kişiler aynı olduğunda mirasçılarına ödenmesine, bu payların 3'er aylık hesap açtırarak orada saklanmasına, Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir edilen 2.180,00 TL vekalet ücretinin davalılardan tapudaki hisselerine göre alınarak davacıya verilmesine, Dair, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememiz Yazı İşleri Müdürlüğüne ya da mahkememize denk Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecek dilekçe ile bedel yönünden Samsun İstinaf Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere, tescil yönünden ise kesin olmak üzere verilen karar" ile Mahkememizin işbu dosyasında verilen karara karşı davacı Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü vekili Av. Burçak KALAY tarafından sunulan 05/07/2018 havale tarihli dilekçe ile istinaf kanun yoluna başvurulduğu, Davalılar Deniz KARALİ ve Guzmen SALDUCİ'ye tebliği yerine kain olmak üzere ilan olunur.24/06/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR