KONYA 4. AİLE MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

KONYA 4. AİLE MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/7 Esas
Tebligat Muhatabı
:
İBRAHİM BÜYÜKKARAGÖZ

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C.
KONYA 4. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/7 E KARAR NO : 2018/968

Davacı HATİCE KORKMAZ BÜYÜKKARAGÖZ'ün Davalı İBRAHİM BÜYÜKKARAGÖZ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasında yapılan açık yargılaması sonunda;Davacı tarafından aleyhinize mahkememize açılan boşanma davasının kabulüne,tarafların boşanmalarına, çocuk Ahmethan Hasan Büyükkaragöz'ün velayetinin davacı anneye verilmesine,çocuk ile baba arasında şahsi ilişki tesisi kurulmasına,müşterek çocuk için aylık 500.TL.tedbir -iştirak nafakasına,2.180.TL.vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,4.801,74.TL.yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,4,5.TL.bakiye harcın davalıdan tahsiline karar verilmiş olup,mahkememiz tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilememiş olup, gerekli kararın teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR