KAYSERİ 4. AİLE MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

KAYSERİ 4. AİLE MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00994166
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 11.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/838 Esas
Tebligat Muhatabı
:
CENNET POLAT

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAYSERİ 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/838 KARAR NO : 2019/351
DAVACI : FERHAT POLAT - 17**04 Küçük Mustafa Mah. Örnek Sk. No:5 İç Kapı No:4 Melikgazi/ KAYSERİ
VEKİLİ : Av. YUSUF ÇAKMAK - Serçeönü Mh. Ahmetpaşa Cd. İkizler İş Mrk A Blok 6/603 ... Kocasinan/ KAYSERİ
DAVALI : CENNET POLAT -17**24 İncirtepe Mah. Okurlar Cad. No:77E İç Kapı No:88Esenyurt/ İSTANBUL
DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))
DAVA TARİHİ : 13/09/2018
KARAR TARİHİ : 16/04/2019
Davacı FERHAT POLAT aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1-Davacı tarafça açılan davanın KABULÜ ile, KAYSERİ ili YEŞİLHİSAR ilçesi ÇADIRKAYA mah. Cilt No:13, Hane No:49'da nüfusa kayıtlı, 22/05/1976 doğumlu, HÜSEYİN ve İKBAL'den olma, 17**04 T.C.Kimlik numaralı davacı FERHAT POLAT ile aynı hanede nüfusa kayıtlı, 20/06/1984 doğumlu, HACI ALİ ve FİKRİYE'den olma, 17**24 T.C.Kimlik numaralı davalı CENNET POLAT ( Önceki Soyadı: ÇOBAN)'ın TMK'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,
2-Tarafların gayri reşit müşterek çocukları 01/01/2002 doğumlu 30**54 T.C.Kimlik numaralı Doğukan Polat'ın velayet haklarının şimdilik tedbiren ve karar kesinleştikten sonra kesin olmak üzere davacı babalarına verilmesine,her ayın 2. ve 4. Cumartesi-Pazar günleri; Cumartesi günü sabah saat: 10:00'dan Pazar günü saat: 18:00'e kadar geceli gündüzlü olarak, her yıl dini bayramların 2. Ve 3. günü; 2. Günü sabah saat: 10:00'dan 3. günü akşam 18:00'e kadar, her yıl sömestr tatilinin ilk 1 haftasında; 1. Pazartesi günü sabah saat:10:00'dan ve 2. Pazar günü akşam saat:18:00'e kadar geceli gündüzlü olarak ve her yıl 1-31 Temmuz tarihleri arasında; 1 Temmuz günü sabah saat: 10:00'dan 31 Temmuz günü saat: 18:00'e kadar geceli gündüzlü olarak annesi ile şahsi ilişki tesisine,
(Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 08/09/2014 tarih, 2014/6931 E-16774 K. Sayılı içtihatı da dikkate alınarak velayet hakkına sahip olan kişinin çocuk ile kişisel ilişkisini haklı bir sebep olmaksızın engellemesi, bu suretle yasal yükümlülüğe aykırı davranması, kişisel ilişki dönemlerinde çocuğu bulunduğu ortamlardan uzaklaştırması hallerinde diğer kişinin kişisel ilişkisini kullanamadığı hallerde bunun bir velayetin değiştirilmesi sebebi olacağının ilgiliye ihtarına)
3-Davacının kendisi ve müşterek çocuk için herhangi bir nafaka ve maddi manevi tazminat talebi bulunmadığından bu hususlarda KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
4-Tarafların müşterek çocuğun/çocuklarının mal varlığı olmadığı beyan edildiğinden TMK 353 ve Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına ilişkin Tüzük 4.Maddesi gereğince bu konuda defter istenmesine ve ihbarda bulunulmasına yer olmadığına. Müşterek çocuğun/çocukların malvarlığı olduğunda, velayet kendisine verilen eşe bu durumu mahkememize bir ay içinde bildirmek zorunda olduğunun hatırlatılmasına malvarlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri de aynı süre içinde mahkememize bildirmesinin istenilmesine,tüzüğün 4/2 maddesi gereğince velinin çocuğun/çocukların mallarını yönetmekte her ne sebeple olursa olsun yeterince özen göstermemesi halinde Türk Medeni Kanunu' nun 360 ve 361 maddelerinde öngörülen önlemlerin alınacağının ve bu konuda gerekli işmelerin yapılacağının velayet kendisine verilene ihtarına.
5-Davacının yapmış olduğu 35,90 TL başvurma harcı, 35,90 TL peşin harç, 5,20 TL vekalet harcı, 1.668,95 TL posta ve ilanen tebligat masrafları olmak üzere toplam: 1.745,95 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6-Peşin harcın mahsubu ile bakiye kalan 8,50 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
7-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden davacı yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 2.725,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8-Gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştikten sonra talep halinde yatıran tarafa iadesine,
Dair davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda , gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemelerine başvuru yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR