EREĞLİ (KONYA) SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

EREĞLİ (KONYA) SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00947306
Şehir : Konya / Ereğli
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 18.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/1388 Esas
Tebligat Konusu
:
Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası
Tebligat Muhatabı
:
Cumali Gümüş

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
EREĞLİ(KONYA) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/1388 Esas
KARAR NO : 2018/1071

Davacı YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Tüm aramalara rağmen ulaşılamayan davalı Cumali GÜMÜŞ'e (T.C NO:**********-Osman ve Naciye oğlu 10/03/1971 doğumlu) tebliğ yerine geçmek üzere;
HÜKÜM :
Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davanın KABULÜNE,
2-Konya ili, Ereğli ilçesi, Aydınlar mahallesi 762 ada 57 ve 58 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazlar üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,
3-Satış bedelinin tapu kayıtları ve 24/12/2015 havale tarihli bilirkişi raporunda belirlenen hisselere ve miktarlara göre paylaştırılmasına,
4-Satışın İİK hükümlerine göre yapılmasına,
5-Satış memuru olarak Ereğli 3. Asliye Ceza Mahkemesi Zabıt Katibi Ahmet Çetinkaya'nın tayinine,
6-Satış bedeli üzerinden hesaplanacak %011,38 oranında nispi karar ve ilam harcının tahsili ile hazineye gelir kaydına,
7-Davacı tarafça sarf olunan toplam 2.390,72-TL yargılama giderinin davalıların hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine,
8-Davalılar Durdane Güngör ve Naciye Gümüş tarafından sarf olunan 178,00-TL yargılama giderinin tarafların hisseleri oranında alınarak bu davalılara verilmesine,
9-Davacı kendisini bir vekille temsil ettiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir edilen 1.815,00 TL vekalet ücretinin hissedarların hissesi oranındaalınarak davacıya verilmesine,
10-Davalılar Durdane Güngör ve Naciye Gümüş kendilerini bir vekille temsil ettiklerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir edilen 1.815,00 TL vekalet ücretinin hissedarların hissesi oranında alınarak bu davalılara verilmesine,
Dair, davacı vekilinin yokluğunda, davalı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya başka bir yer Sulh Hukuk Mahkemesine yada kalemde yazdırılacak bir beyanla Konya Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. Açıkça okunup usulen anlatıldı. 18/10/2018
İlanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR