İSTANBUL KADASTRO MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

İSTANBUL KADASTRO MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944229
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 10.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
ESAS NO : 1988/6 E
Tebligat Muhatabı
:
Ayşe Seyyare Ataman

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL KADASTRO MAHKEMESİ ( Kapatılan Gaziosmanpaşa Kadastro Mahkemesi )

ESAS NO : 1988/6 E 04/02/2019 KARAR NO : 2013/12 Kİ L A N

Mahkememizin 1988/6 E - 2013/12 K sayılı kararında ismi geçen Ayşe Seyyare Ataman'ın adresi ve kimlik bilgileri tespit edilememiş olup, adı geçene Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 11/12/2018 tarih 2018/438 E - 2018/8120 K sayılı ilamının ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.
Mahkememizin kararı Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 11/12/2018 tarih 2018/438 E - 2018/8120 K sayılı ilamı ile: Asli müdahiller Sedat Ergün ve arkadaşları vekili, asli müdahil Kemal Ilıcak terekesi, asli müdahiller Fazlı Orhun Orhon ve arkadaşları, feri müdahil Sedat Çolak, asli müdahil Reyhan Yasdıman tarafından verilen karar düzeltme dilekçeleri, temyiz dilekçesi olarak kabul edilerek Dairemizin 01/12/2016 gün ve2015/3368 - 2016/11640 E.K. sayılı ilamıyla verilen düzeltilerek onama kararının KALDIRILMASINA, yerel mahkemenin 29/05/2013 tarih ve 1988/6-2013/12 E-K. sayılı kararının düzeltilerek ONANMASINA karar verilmiştir. Yargıtay ilamının yukarıda ismi geçen şahısa ilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilan yapıldığı günden başlayarak 7. gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 7201 Sayılı tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR