DENİZLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

DENİZLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/17 Tereke
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu ve alacaklılar

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DENİZLİ
1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2018/17 Tereke

İ L A N
********** TC Kimlik numaralı HALİL ve AYŞE'den olma 31/05/1981 dogumlu CAN AFACAN'ın ölümü ile yasal mirascıları mirasını red etmişlerdir.
Mahkememize açılan terekenin resmen tasfiyesine ilişkin iş bu davanın yapılan yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca, Muris CAN AFACAN'dan alacak veya borçlu olanların iş bu ilanın 2. ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde ellerinde bulunan belgeler ile birlikte mahkememizin 2018/17 Tereke sayılı dosyasına başvurmaları ( bu çağrı kefalet sebebi ile alacaklı ve borçlu olanlarıda kapsar) aksi takdirde MK nun 621 maddesi gereğince bu tür hak ve alacaklılarını mirascılarına karşı ileri süremeyecekleri hususu ilan olunur. 02/10/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR