BÜYÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00762974
Şehir : İstanbul / Büyükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 04.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/352 Esas
Tebligat Muhatabı
:
TURGUT DEMİREL

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2016/352 Esas


Güveni Kötüye Kullanma suçundan sanık TURGUT DEMİREL hakkında verilen kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, mahkememiz kararının 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28.maddesi gereğince Türkiye'de yayınlanan bir gazetede ilanen tebligat yolu ile duyurulmasına karar verilmekle;

HÜKÜM :
Sanık Turgut Demirel’in katılan Abdurrahman Keleş’e karşı güveni kötüye kullanma suçunu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 155/1 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri göz önüne alınarak takdiren 6 AY HAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın suçtan kaynaklanan zararı tazmin etmemiş olması nedeniyle hakkında 5237 sayılı TCK’nın 168. maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,
Sanığın yargılama sürecindeki olumlu tavırları lehine indirim sebebi kabul edilerek 5237 sayılı TCK’nın 62/1 maddesi gereğince cezasında takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 5 AY HAPİS VE 4 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5237 sayılı TCK’nın 52/2 maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak hakkında hükmolunan para cezasının beher günü 20,00 TL’den hesaplanmak suretiyle 5 AY HAPİS VE 80,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın suçtan kaynaklanan zararı tazmin etmemiş olması nedeniyle 5271 sayılı CMK’nın 231/6-c maddesi uyarınca sanık hakkında kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA,
Sanığın suç işledikten sonra yargılama süresinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde kanaat oluşmakla 5237 sayılı TCK’nın 51/1 maddesi gereğince sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının ERTELENMESİNE,
5237 sayılı TCK’nın 51/3 maddesi gereğince sanık hakkında kararın kesinleşme tarihinden itibaren işlemeye başlamak üzere 1 YIL DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE,
Sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önünde bulundurularak denetim süresince herhangi bir yükümlülük altına alınmasına ve rehberlik edecek uzman kişi görevlendirmesine takdiren YER OLMADIĞINA,
Denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde 5237 sayılı TCK’nın 51/7 maddesi gereğince ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verileceğinin SANIĞA İHTARINA, (ihtarat yapılamadı)
Sanığın sosyal ve ekonomik durumu ile hükmolunan para cezasının miktarı dikkate alınarak 5237 sayılı TCK’nın 52/4 maddesinde düzenlenen taksitlendirmeye ilişkin hükümlerin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA,
Dosya arasında yapılan 2 tebligat gideri 20,00 TL ile 1 posta gideri 4,00 TL’nin toplamı olan 24,00 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
Karar verilmiş olup, iş bu ilan yayınlandığı tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden sonra sanığın 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında bulunması halinde ilgililerin bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verecekleri bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağı geçirilmesi ve hakime onaylattırılmak sureti ile yapılacak başvuru ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde incelenmek ve İstinaf yasa yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.01/03/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR