BATI 2. AİLE MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00734610
Şehir : Ankara / Sincan
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 12.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Sayı :2017/489 Esas
Tebligat Muhatabı
:
ESER EKİCİ

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
Ankara Batı
2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2017/489 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Çocuk Mallarının Korunması davası nedeniyle;Veli Mustafa ve Bedriye'den olma, 01/03/1964 Malatya doğumlu, ESER EKİCİ'nin tebliğata elverişli açık adresine ulaşılamadığından, tensip zaptı tebliğ edilememiş olduğundan yapılan araştırmalarda da tebliğata yarar açık adresi tespit edilemeyen veliye, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup,"1-Malatya ili Yeşilyurt /Malatya ilçesi , Bostanbaşı mah/köy, cilt no: 6, hane no: 2 de nüfusa kayıtlı, Turhan ve Eser'den olma, 27/02/2001 Franfurt/M/Almanya doğumlu, ********** TC kimlik numaralı, BERKAN EKİCİ'nin çocuk mallarının tespiti yapılmakla TALEBİN BU SURETLE KABULÜ ile çocuk mallarının tespiti açısından mahkememizce yapılacak başkaca işlem kalmadığından esasın bu şekilde kapatılmasına,
2-TMK.nın Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına ilişkin Tüzüğün 4. Maddesi gereğince velayeti kendisine kalan eşin velâyeti Altındaki çocuğun ileride menkul veya gayri menkul mal edinmesi halinde bunları ve bunlara ilişkin değişiklikleri bildirmek üzere edinme tarihinden itibaren bir aylık süre verilmesine, belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunmaması, malvarlığındaki önemli değişiklikleri bildirmemesi çocukların mallarını yönetmekte yeterince özen göstermemesi, yada mallarını tehlikeye düşürmesi hâlinde TMK nın 360 ve 361 maddeleri gereğince işlem yapılacağı hussunda ihtarat yapılmasına
3-Bu amaçla kararın bir suretinin veliye tebliğine,
4-Davanın mahiyeti gereği harç alınmasına yer olmadığına, İlişkin, velinin yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Dairesinde yasayolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu usulen anlatıldı"iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra veliye davetiye yerine ilanen tebliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.02/01/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR