ORTAKÖY (AKSARAY) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00727169
Şehir : Aksaray / Ortaköy
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 30.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/384 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Geanina Pandele

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
İLAN
ORTAKÖY(AKSARAY) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN
ESAS NO : 2016/384 Esas
KARAR NO : 2017/365

Davacı SEMİH ASLAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda Hüküm özetinin karar tebligatı yerine geçmek üzere ilanına karar verilmiştir.
HÜKÜM :
1-Davanın KABULÜNE,
2-Aksaray ili, Ortaköy ilçesi, S. Alaca Köyü,Cilt No: 31 Hane No: 02, BSN:57 de nüfusa kayıtlı ********** T.C. Kimlik Numaralı Ramazan ve Fatma oğlu, 20/11/19988 Ortaköy doğumlu, davacı Semih Aslan ile Romanya uyruklu davalı Geanina Pandele 'ninTMK'nın 166/1.maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,
3- Başlangıçta peşin olarak alınan 29,20 TL harcın alınması gerekli 31,40 TL harçtan mahsubu ile bakiye 2,20 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
4-Davacı tarafından yargılama sırasında yapılan 29,20 TL peşin harç, 52,00 TL yurt dışı tebligat harcı, 1486,80 TL basın ilan kurumu masrafı, 22 TL posta masrafı olmak üzere toplam 1.590,00 TL yargılama masrafının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davacı yargılama sırasında kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 1.980,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
Dair davacı vekilinin yüzüne karşı diğerlerinin yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemelerine İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR