İSTANBUL ANADOLU 17. AİLE MAHKEMESİ

Mahkeme hüküm özetinin ilanen tebliği

İSTANBUL ANADOLU 17. AİLE MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926998
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNLÜK EVRENSEL 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/3 Esas
Tebligat Muhatabı
:
ŞERAFETTİN BARLAS

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 17. AİLE MAHKEMESİ
İLAN

ESAS NO : 2016/3 Esas
KARAR NO : 2018/1019

Davacı BURCU SEÇİL YAVUZ BARLAS tarafından ŞERAFETTİN BARLAS aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Davanın kısmen KABUL, kısmen REDDİNE,
SİVAS İli, SUŞEHRİ İlçesi, KAVŞUT Köyü/mah. Cilt No: 94, Hane No:2'de nüfusa kayıtlı, ŞÜKRÜ ve SEMRA'den olma, 02/10/1984 doğumlu davacı BURCU SEÇİL YAVUZ BARLAS ile aynı hanede nüfusa kayıtlı YAŞAR ve İKRAMİYE'den olma 01/05/1984 doğumlu davalı ŞERAFETTİN BARLAS'nın TMK'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA.
Tarafların müşterek ikiz olan çocukları 05/11/2013 doğumlu Rana Öykü BARLAS ile Sadri Mert BARLAS'ın velayetlerinin davacı anneye verilmesine,
Tarafların ve müşterek çocuklarının menfaatleri, seyahat ve infaz kolaylığı veya güçlüğü gibi hususlar nazara alınarak;
a) Her ayın 2.ve 4. Hafta sonları cumartesi günü sabahsaat 10:00 ila pazar günü akşam saat 17:00 arasında,
b) Her sene dini bayramların 2. Günü sabah saat 10.00 ila 3. Günü akşam saat 17.00 arasında,
c) Her sene yarıyıl tatillerinin 1. Günü sabah saat 10.00 ila 7. günü akşam saat 17.00 arasında,
d) Her sene Temmuz ayının 1. Günü sabah saat 10.00 ila 31. Günü akşam saat 17.00 arasında kesintisiz olmak üzere tarafların adı geçen müşterek çocuklar ile velayet kendisine verilmeyen taraf arasında ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİNE, bu süreler içinde adı geçen müşterek çocukların, velayeti kendisine verilen taraftan alınarak velayeti kendisine verilmeyen tarafa TESLİMİNE,
3-Dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere müşterek çocuklar için ayrı ayrı aylık 750,00 TL olarak hükmedilen tedbir nafakasının, karar kesinleştikten sonra iştirak nafakası olarak devamına, bu nafakanın davalıdan alınarak müşterek çocuklara velayeten davacı anneye verilmesine,
4-Davacının ziynet eşyalarının iadesi talebi ispat edilemediğinden reddine,
5-Davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile takdiren 10.000,00 TL maddi tazminatın karar kesinleştiğinde davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,
6-Dava dilekçesinde talep edilen 140.000,00 TL maddi tazminat talebi yönüyle mahkememizin görevsizliğine, görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren iki hafta içerisinde talep edilmesi halinde bu talep ile ilgili olarak dava dosyasının görevli İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine,
7-Tarafların sosyo-ekonomik durumları dikkate alınarak davacı lehine tedbir nafakasına hükmedilmesine yer olmadığına,
8-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre hesap ve takdir olunan 2.180,00 TL maktu ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
9-Davacı tarafından yapılan 2.112,43 TL davetiyeve yazışma gideri ile 58,40 TL başvurma ve peşin harç olmak üzere toplam 2.170,83 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
10-Karar tarihi itibariyle alınması gereken 35,90 TL harcın peşin yatırılan 29,20 TL harçtan mahsubu ile bakiye eksik kalan 6,70 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
11-Kullanılmayan bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,
Dair davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/01/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR