DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkeme ara kararının ilanen tebliği

DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00929788
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ OLAY 15.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ OLAY 15.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/6 Tereke
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve borçlular

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C.
DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/6 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan İzzet ve Esme'den olma 01/03/1933 doğumlu ********** T.C Nolu muris KADİR KURT hakkındaki terekenin tespiti davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; TMK'nun 620 ve 621.maddeleri gereğince müteveffa KADİR KURT'un mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları,süresi içinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR