ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kıymet takdirinin ve ödeme emrinin ilanen tebliği

ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01004927
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 30.05.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/7134 Esas
Tebligat Muhatabı
:
VOLKAN ATALAN

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA 24/05/2019

9. İCRA DAİRESİ
2016/7134 ESAS
İİK 103 DAVETİYESİ VE ARACIN FİİLİ HACZİ İLE KIYMET TAKDİRİNİN
İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI : T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O., ********** Vergi Nolu,
VEKİLİ : Av. BİLGE KAĞAN KARCI
BORÇLU : VOLKAN ATALAN, 33631144386TC Nolu, Mehmet Ali - Güler oğlu/kızı, 10/09/1980 D.Tarihli
Gençlik Mah. 1315 Sk. No:12/9 Muratpaşa / ANTALYA
BORÇ MİKTARI : 35.000,00 TL.
Müdürlüğümüzün dosyasında dosya alacaklısı T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'ya olan borcundan dolayı VOLKAN ATALAN hakkında taşınır rehinin paraya çevrilmesi yolu 35.000,00 TL takip çıkışı ile ( icra harç ve masraflar hariç ) borcu nedeniyle, aleyhine icra takibinde bulunulmuş, dosyamız rehin takibine konu 07VA487 plakalı aracın fiili haczi ve kıymet takdiri yapılmış olup , İİK 103 davetiyesi ile aracın kıymet takdiri tutanağındaki bilgiler aşağıda sunulmuştur.
103 DAVETİYESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR:
İcra ve İflas Kanununun 102’nci maddesi uyarınca yapılan rehinli aracın kıymet takdir işlemleri sırasında kendiniz ya da Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kâğıdın tebliğ tarihinden itibaren sözü edilen Kanunun 103 üncü maddesi gereğince (3) güne 15 gün ilavesi ile 18 gün içinde kıymet takdir tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız tebliğ olunur.
KIYMET TAKDİRİ: 07VA487 Plakalı. Renault Marka,2012 Model, Clio Grand Tour Authentique 1.5 DCİ , otomobil (staeyşın) Beyaz Renkli. Anahtarı var, ruhsatı yok. Genel durum: Araç çalışır durumda, aracın anten ve ön tamponunun kırılmış olduğu, sol arka kapı, sol ve sağ arka çamurluk, sağ arka kapı ve bagaj kapağının ucunda küçük çapta hasarlar mevcuttur. 32.778,89 TL kıymet takdiri yapılmıştır.
Tebligat Kanunu 28. Maddesi gereği ilanen tebliğ olunur.

T.C.
ANTALYA
9 İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINIR REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE
ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2016/7134 ESAS
ALACAKLI : T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.,
VEKİLİ : Av. Bilge Kağan Karcı
BORÇLU : VOLKAN ATALAN,
Gençlik Mah. 1315 Sk. No:12/9 Muratpaşa / ANTALYA
BORÇ MİKTARI : 35.000,00 TL.
İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 30 gün içinde ödemeniz ; rehin hakkına karşı bir itirazınız varsa ilan tarihinden itibaren 22 GÜNLÜK süre içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz, borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız, senet altındaki imzayı inkar ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız bu süre içinde rehin hakkına açıkça itiraz etmediğiniz takdirde alacaklının rehin hakkının takip safhası içinde artık tartışma konusu olamayacağı, sırf rehin hakkına itiraz edildiği takdirde alacaklının bu takip yolundan vazgeçerek takibin haciz yolu ile devamını ve 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanızı isteyebileceği, bu süreler içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse rehnin satılacağı aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 24/05/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR