BURSA 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kıymet takdir raporunun ilanen tebliği

BURSA 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00995733
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 15.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2013 / 8908 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Metin TEYMUROĞLU

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BURSA12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 'NDEN

TAŞINMAZ KIYMET TAKDİRİNİN
İLANEN TEBLİĞİ
DOSYA NO : 2013 / 8908 E.

ALACAKLI : T.Vakıflar Bankası T.A.O. (Kütahya Şb)
Vekili:Av.Ayhan ATAKAN
BORÇLU : Metin TEYMUROĞLU– T.C.No:36795365384
Yeni sanayi sitesi 20.sok.no:18 kütahya
Cumhuriyet Mah. Akmercan Sitesi A Blok K:2 No:1 Kütahya
BORÇ MİKTARI : 550.160,92.-TL. ( faiz ve masraflar hariç )

DEĞER KONULAN TAŞINMAZ TAPU BILGILERI :
İpotek veren Aydın SAĞAY adına kayıtlı; Kütahya ili , merkez ilçesi , Lala Hüseyin paşa Mahallesinde kain tapunun 888 ada 38 ve 39 parsellerde kayıtlı taşınmazlar
Kütahya 2.İcra Müd.2013/414 Tal.sayılı dosyası ile yapılan 23/02/2018 tarihli Bilirkişi Raporunda konulan Değer:80.000.TL ve 80.000.TL olmak üzere toplamda 160.000.TL’dir
Yukarıda adı, soyadı (şahsiyeti) yazılı ipotek veren borçlu Aydın SAĞAY'a ait taşınmaza ilişkin dairemiz nezdinde ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Taşınmazlara bilirkişi vasıtasıyla İİK'nun 128. Maddesine göre yukarıda belirtilen tarihte belirtilen değer konulmuştur. Taşınmazın fiili durum, imar durumu ve evsafı dosyada mevcut kıymet takdiri raporunda gösterilmiştir. Muhatap borçlu Metin TEYMUROĞLU’nun – T.C.No:36795365384 dosyaya bildirilen ve dosyamız üzerinden tespit edilen tüm adreslerine gönderilen tebligatlar bila tebliğ iade edilmiş, mernis adres kayıt sisteminde kayıtlı olmadığından ve Emniyet vasıtasıyla yapılan tahkikata netice alınamadığından ve borçlunun başkaca adresleri tespit edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince kanuni süreye 15 gün ilavesi suretiyle kıymet takdir raporunun İLANEN tebliğine karar verilmiştir. İş bu ilanın gazetede neşrinden itibaren 22 gün içinde kıymet takdir raporuna bir itirazınız varsa İcra Mahkemesine bildirilmesi ve itiraz edildiğine dair alınacak derkenarın icra dosyasına intikal edilmesi hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur 10/05/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR