BULDAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kıymet takdir raporunun ilanen tebliği

BULDAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940800
Şehir : Denizli / Buldan
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ OLAY 05.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/595 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Gökhan Argün

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BULDAN İCRA DAİRESİ
2016/595 ESAS

İİK. 128. Md. GÖRE KIYMET TAKDİR RAPORUN İLANEN TEBLİĞİ

MUHATAP BORÇLU: GÖKHAN ARGÜN - T.C. No: (294*****868)
TAKİP ALACAKLISI/VEKİLİ :T.Halk Bankası A.Ş. Vekili Av. Mehmet Ali Haluk DEĞİRMENCİ
DEĞER KONULAN TAŞINMAZ TAPU KAYDI:Denizli İli Merkezefendi ilçesi Mollabağ Mh.Abban Mevkii 354 Ada 283 Parsel Sayılı 199,00 m2 Yüzölçümlü Arsa Vasıflı Taşınmazda 2.Kat 5 Nolu İşyeri Vasfındaki Bağımsız Bölüm.


BİLİRKİŞİ RAPORU TARİHİ ve KONULAN DEĞER : 02/11/2018 Tarih ve 180.000,00 TL
Yukarıda adı, soyadı yazılı borçlunun taraf olduğu dosyada kıymet takdirine konu yukarıda ada,parsel bilgisi yazılı taşınmaz dosyamızdan ipoteklidir.Taşınmaza bilirkişi vasıtasıyla İİK. 128. maddesine göre 02/11/2018 tarihinde 180.000,00 değer konulmuştur.Taşınmazın fiili durumu, imar durumu ve evsafı dosyadaki mevcut kıymet takdiri raporunda gösterilmiştir.
Muhatap borçluya daha önce tebligat yapılamadığından ve adresi tespit edilemediğinden dolayı örnek 6 ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra emri ilanen tebliğ edilmişti.Sonrasında borçlunun uyaptan tespit edilen yeni adreslerine gönderilen gönderilen kıymet takdiri raporu tebligatı bila iade gelmiştir.
Borçlunun mernis adres kayıt sisteminde mernis adresi kaydı yoktur.Resmi kurum ve kuruluşlardan gelen adreslerle uyaptan tespit edilen ve alacaklı tarafça dosyaya bildirilen adreslerin tebliğe elverişli olmadığı anlaşılmıştır.Zabıtaca yapılan tahkikattan netice alınamadığından ayrıca borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri, başkaca adresleri de tespit edilemediğinden dolayı 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince kanuni süreye 15 gün ilavesi suretiyle kıymet taktir raporunun İLANEN tebliğine karar verilmiştir.
İşbu İlanın gazetede neşrinden itibaren 22 gün içinde kıymet taktir raporuna bir itirazınız varsa İcra Mahkemelerine bildirilmesi ve itiraz edildiğine dair alınacak derkenarın icra dosyasına intikal edilmesi hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 29/01/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR