ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KGM talepli kamulaştırma işlemleri hakkında duyuru

ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı: Karayolları Genel Müdürlüğü.
Dosya Numarası
:
2019/337 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri ve hak sahipleri.
Duruşma Tarihi
:
25.02.2020 11:05

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/337 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI


Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekilincedavalı YAŞAR TOKAÇ mirasçıları aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescildavasının yapılantensibindeverilen ara kararıgereğince:
İzmir ili Ödemiş İlçesi Bezdegüme Mahallesi 1756 parsel'de kayıtlı taşınmazın206,13 m2'lik kısmının tamamının; KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN kamulaştırılmasına karar verilmiş olup taşınmaza 7.618,56TL bedel takdir edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'dür.
İlgili kişilerin kamulaştırma kanunun 10 maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE yöneltileceği,
Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen 30 gün süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazların kamulaştırmayı yapan KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adınatescil edileceği,
Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına VAKIFBANK Ödemiş Şubesine yatırılacağı
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği
Duruşmanın 25/02/2020 günü saat 11:05'eyapılacağı kamulaştırma kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/01/2020.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR