ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kayyum ataması kararı

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
T.C. ESKİŞEHİR 1. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ
Dosya Numarası
:
2017/797 D.İş
Tebligat Konusu
:
Kayyum ataması
Tebligat Muhatabı
:
Eğemiz Özel Eğilim Öğretim Hizm. İnş. Turz. Tic. Ve San. Ltd.Şti

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 410, 412, 420, 421,427, 431, 470, 473, 478. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ESKİŞEHİR 1.SULH CEZA HÂKİMLİĞİ
DEĞİŞİK İŞ KARAR
DEĞİŞİK İŞ NO
: 2017/797 D.İş


HAKİM KATİP
: Engin İSPİRT 171577
: Semanur HASBAY 122113
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10/02/2017 tarih 2016/24565 soruşturma sayılı talebi gelmiş olmakla soruşturma dosyası incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
********** Vergi Kimlik Numaralı Eğemiz Özel Eğilim Öğretim Hizm. İnş. Turz. Tic. Ve San. Ltd.Şti'nin daha detaylı incelenerek FETÖ/PDY'ye ait ülke içerisindeki şirketlerinin mal varlıklarının yurt dışına kaçırılmasına, hülle yoluyla hisse devirlerinin yapılıp yapılmadığına ilişkin varsa suç ve suç unsurlarının detaylıca ortaya çıkarılabilmesi ve bilgi/bulguların elde edilebilmesi amacıyla soruşturma yapılan atılı suçun CMK'nın 133/1 ve 133/4-a (7-8) madde ve fıkralarında belirtilen katalog suçlardan olduğu ve suçun şirket faaliyeti kapsamında işlendiği hususunda kuvvetli şüphe bulunduğu anlaşıldığından adı geçen şirkete kayyım atanması gerektiği, şirketin büyüklüğü, suçların kapsamı, yoğunluğu değerlendirildiğinde sadece yönetim organının kararlarını denetlemek üzere atamasının yeterli olmayacağı, adı geçen örgütün faaliyetleri içinde bulunan, yardım eden şirkete sadece denetim yönünden kayyım atanmasının yetersiz kalacağı, tüm bu nedenlerle bahse konu şirketin yönetim organının yetkilerinin devri şeklinde; yetkilerin tümünün devredildiği kayyım atamasının gerekli, zorunlu ve soruşturmanın amacına uygun görüldüğü, bu nedenlerle yönetim organlarının yetkilerinin tümü ile devredildiği, kayyım atanması; kayyım olarak 674 Sayılı KHK'nin 19/2. Maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonununun kayyım atanmasına ve gerek görüldüğünde yeni yönetim kurulunun da atanan kayyımlarca oluşturulmasına karar verilmiştir.
KARAR: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016/24565 soruşturma sayılı TALEBİNİN KABULÜ İLE;
1- CMK'nın 133/1 maddesi gereğince ********** Vergi Kimlik Numaralı Eğemiz Özel Eğitim Öğretim Hizm. İnş. Turz. Tic. Ve San. Ltd.Şti'nin şirket işlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak KAYYIM ATANMASINA,
2- 674 sayılı KHK'nin 19/2 maddesine göre kayyım olarak TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NUN ATANMASINA, gerek görüldüğünde yeni yönetim kurulunun da atanan kayyımlarca oluşturulmasına, CMK'nın 133/1 maddesi kapsamında Kayyım olarak atanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun şirketin yönetim organının tüm yetkilerine sahip olmasıına ve yönetim organının yetkilerinin tümil ile bu kayyıma devredilmesine,
3- İşbu karar tarihi itibariyle Eğemiz Özel Eğitim Öğretim Hizm. İnş. Turz. Tic. Ve San. Ltd.Şti'nin yönetim organının yetkilerinin kaldırılmasına, bu tarihten itibaren yaptıkları işlemlerin hükümsüz kalacağının kararla ilanına,
4- Atamaya ilişkin kararın CMK'nın 133. maddesi gereğince Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve diğer uygun vasıtalarla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca ilan olunmasına,
5- Gereği için dosya ve eklerinin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,
Soruşturma evrakı üzerinde yapılan inceleme sonunda 7 gün içerisinde Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliğine itirazı kabil olarak karar verildi. 10/02/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR