ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kayyım ataması karar tebliği

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/2742 D.İş
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve borçlular

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ESKİŞEHİR 2. SULH CEZA HÂKİMİLİĞİ

D. İŞ. No: 2017/2742 D.İş


KARAR: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nm 16/05/2017 tarih 2016/29551 soruşturma sayılı TALEBİNİN KABULÜ ÎLE;
Hakimliğimizin 15/05/2017 tarih ve 2017/2669 D. İş sayılı kararının usul ekonomisi ve uygulamada kararın İnfazı sırasında tereddüt oluşmaması amacıyla KALDIRILMASINA,
CMK'nın 133/1 maddesi gereğince; Özel Ümit Sağlık Merkezi A.Ş'nin işletmeciliğini yaptığı Özel Ümit Vişnelik Hastanesi ortaklan olduğu anlaşılan Mehmet Uluğ, Nurgül Bozoğlu, Zeki Ermiş, Sıtkı Karaca, Hasan Akdemir, Yusuf Töre, Yalçın İnce, Çoşkun Yılmazer, Rukkiye Kiraz, Murat Öznur, Yusuf Özkan, Ayşe Çubukçu, Hakan Bozoğlu, Mehmet Eroğul, Mustafa Kolsuz ve Oktay Tanrıverdi'ye ait şirket hisselerine,
Özel Ümit Sağlık Merkezi A.Ş'nin işletmeciliğini yaptığı Özel Ümit Hastanesi ortakları olduğu anlaşılan Mehmet Uluğ, Nurgül Bozoğlu, Zeki Ermiş, Sıtkı Karaca, Hasan Akdemir, Yusuf Töre, Yalçın İnce, Çoşkun Yılmazer, Rukkiye Kiraz, Murat Öznur, Yusuf Özkan, Ayşe Çubukçu, Hakan Bozoğlu, Mehmet Eroğul, Mustafa Kolsuz ve Oktay Tanrıverdi'ye ait şirket hisselerine,
Özel Ümit Sağlık Merkezi A.Ş'nin işletmeciliğini yaptığı Özel Ümit Tıp Merkezi ortakları olduğu anlaşılan Mehmet Uluğ, Nurgül Bozoğlu, Zeki Ermiş, Sıtkı Karaca, Hasan Akdemir, Yusuf Töre, Yalçın İnce, Çoşkun Yılmazer, Rukkiye Kiraz, Murat Öznur, Yusuf Özkan, Ayşe Çubukçu, Hakan Bozoğlu, Mehmet Eroğul, Mustafa Kolsuz ve Oktay Tanrıverdi'ye ait şirket hisselerine,
674 sayılı KHK'nın 19/2 maddesine göre kayyım olarak TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NUN ATANMASINA,
İşbu karar tarihi itibariyle Özel Ümit Sağlık Merkezi A.Ş'nin işletmeciliğini yaptığı Özel Ümit Vişnelik Hastanesi'nin, Özel Ümit Hastanesi'nin ve Özel Ümit Tıp Merkezi'nin ortakları olduğu anlaşılan Mehmet Uluğ, Nurgül Bozoğlu, Zeki Ermiş, Sıtkı Karaca, Hasan Akdemir, Yusuf Töre, Yalçın İnce, Çoşkun Yılmazer, Rukkiye Kiraz, Murat Öznur, Yusuf Özkan, Ayşe Çubukçu, Hakan Bozoğlu, Mehmet Eroğul, Mustafa Kolsuz ve Oktay Tanrıverdi' nin yönetim organında yetkilerinin kaldırılmasına, bu tarihten itibaren yaptıkları işlemlerin hükümsüz kalacağının kararla ilanına,
Atamaya ilişkin kararın CMK'nın 133. maddesi gereğince Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve diğer uygun vasıtalarla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca ilan olunmasına,
Gereği için dosya ve eklerinin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,
Soruşturma evrakı üzerinde yapılan inceleme sonunda 7 gün içerisinde Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğine itirazı kabil olarak karar verildi. 18/05/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR