ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kayyım ataması karar tebliği

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00587397
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR YENİGÜN 14.04.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/615 D.İş
Tebligat Konusu
:
Kayyım ataması
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 410, 412, 420, 421,427, 431, 470, 473, 478. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C ESKİŞEHİR , I. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ
DEĞİŞİK İŞ KARAR
DEĞİŞİK İŞ NO : 2017/615 D.İş
MAKİM : Kıvılcım SOYDAN 104843
KATİP : Semaıuır HASBAY 122113


Eskişehir Cumhuriyet I^aşs;ı ctlı^ı'mıı 2016/24894 soruşturma sayılı talebi gelmiş olmakla soruşturma dosyası incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İştah Hazır Yemek Gıda Hayvancılık Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. (V.KİMLİK NO:**********) isimli şirketin daha detaylı incelenerek FETÖ/PDY'ye ait ülke içerisindeki şirketlerinin mal varlıklarının yurt dışına kaçırılmasına, hülle yoluyla hisse devirlerinin yapılıp yapılmadığına ilişkin varsa suç ve suç unsurlarının detaylıca ortaya çıkarılabilmesi ve bilgi'bulguların elde edilebilmesi amacıyla soruşturma yapılan atılı suçun CMK'nın 133/1 ve l33/4-a(7-8) madde ve fıkralarında belirtilen katalog suçlardan olduğu ve suçun şirket faaliyeti kapsamında işlendiği hususunda kuvvetli .şüphe bulunduğu anlaşıldığından adı geçen şirkete kayyım atanması gerekliği, şirketin büyüklüğü, suçların kapsamı, yoğunluğu değerlendirildiğinde sadece yönetim organının kararlarını denetlemek üzere atamasının yeterli olmayacağı, adı geçen örgülün faali)elleri içinde bulunan, yardım eden şirkete sadece denetim yönünden kayyım atanmasının yetersi/ kalacağı, lüm bu nedenlerle bahse lanın şirketin yönelim organının yetkilerinin devri şeklinde; yetkilerin tümünün devredildiği kayyım atamasının gerekli, /orunlu ve soruşturmanın amacına uygun görüldüğü, bu nedenlerle yönetim organlarının yetkilerinin tümü ile devredildiği, kayyım atanması; kayyım olarak 674 Sayılı KHK'nin 19/2. Maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonununiın kayyım atanmasına ve gerek görüldüğünde yeni yönelim kurulunun da atanan kayyımlarca oluşturulmasına karar verilmiştir.
KARAR: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımın 2016/24894 soruşturma sayılı TALEBİMİN KABULÜ İLE;
1- CMK'nın 133/1 maddesi gereğince İştah Hazır Yemek Gıda Hayvancılık Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. (V.KİMLİK NO:**********)'ye şirket işlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak KAYYIM ATANMASINA,
2- 674 .sayılı KHK'nin 19/2 maddesine göre kayyım olarak TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NUN ATANMASINA, gerek görüldüğünde yeni yönetim kurulunun da atanan kayyımlarca oluşturulmasına. CMK'nın 133/1 maddesi kapsamında Kayyım olarak atanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun şirketin yönetim organının tüm yetkilerine sahip olmasuna ve yönetim organının yetkilerinin tflmfi He bu kayyıma devredilmesine.
3- İşbu karar tarihi itibariyle İştah Hazır Yemek Gıda Hayvancılık Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.'nin yönetim organının yetkilerinin kaldırılmasına, bu tarihten itibaren yaptıkları işlemlerin hükümsüz kalacağının kararla ilanına,
4- Atamaya ilişkin kararın CMK'nın 133. maddesi gereğince Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve diğer uygun vasıtalarla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca ilan olunmasına,
5- ( içreği için dosya ve eklerinin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine.
Soruşturma evrakı ü/erinde yapılan inceleme sonunda 7 gün içerisinde Eskişehir 2. Sulh (. eza Hakimliğine itirazı kabil olarak karar verildi. 06/02/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR