ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kayyım ataması karar tebliği

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/1221 Değişik İş
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ESKİŞEHİR 1. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ
DEĞİŞİK İŞ KARAR
DEĞİŞİK İŞ NO : 2017/1221 D.Iş
HAKİM : Kıvılcım SOYDAN 104843
KATİP : Semanur HASBAY 122113Eskişehir C. Başsavcılığı'nın 01/03/2017 tarih 2016/24565 soruşturma sayılı talep yazısı ve ekli dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Hakimliğimizin 10/02/2017 tarih 2017/797 D.iş sayılı kararı ile; ********** Vergi Kimlik Numaralı Eğemiz Özel Eğitim Öğretim Hizm. İnş. Turz. Tic. Ve San. Ltd.Şti'nin daha detaylı incelenerek FETÖ/PDY'ye ait ülke içerisindeki şirketlerinin mal varlıklarının yurt dışına kaçırılmasına, hülle yoluyla hisse devirlerinin yapılıp yapılmadığına ilişkin varsa suç ve suç unsurlarının detaylıca ortaya çıkarılabilmesi ve bilgi/bulguların elde edilebilmesi amacıyla soruşturma yapılan atılı suçun CMK'nın 133/1 ve 133/4-a (7-8) madde ve fıkralarında belirtilen katalog suçlardan olduğu ve suçun şirket faaliyeti kapsamında işlendiği hususunda kuvvetli şüphe bulunduğu anlaşıldığından, adı geçen şirkete kayyım atanması gerektiği, şirketin büyüklüğü, suçların kapsamı, yoğunluğu değerlendirildiğinde, sadece yönetim organının kararlarını denetlemek üzere atamasının yeterli olmayacağı, adı geçen örgütün faaliyetleri içinde bulunan, yardım eden şirkete sadece denetim yönünden kayyım atanmasının yetersiz kalacağı, tüm bu nedenlerle bahse konu şirketin yönetim organının yetkilerinin devri şeklinde; yetkilerin tümünün devredildiği kayyım atamasının gerekli, zorunlu ve soruşturmanın amacına uygun görüldüğü, bu nedenlerle yönetim organlarının yetkilerinin tümü ile devredildiği, kayyım atanması; kayyım olarak 674 Sayılı KHK'nin 19/2. Maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonununun kayyım atanmasına ve gerek görüldüğünde yeni yönetim kurulunun da atanan kayyımlarca oluşturulmasına karar verilmiştir.
Eskişehir C. Başsavcılığı'nın 01/03/2017 tarih 2016/24565 soruşturma sayılı yazısı ile ********** vergi kimlik numaralı İskece Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti bünyesinde bulunan ********** vergi kimlik numaralı Eğemiz Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri İnşaat Turizm Ticaret ve San. Ltd. Şti hakkında kayyım atanması talebi yapılırken sehven İskece Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri Sanayi ve Tic.Ltd.Şti'ne ait vergi kimlik numarasının yazıldığı, Hakimliğimizin 10.02.2017 tarihli 2017/797 D.İş sayılı kararı ile de İskece Özel Eğitim Öğretim Hizm. San. Ve Tic.Ltd.Şti'ne ait olan ********** vergi kimlik numarasının yazıldığı, kayyım atanmasına dair kararın infazı aşamasında sorunlar yaşanacağından bahisle, kararda İskece Özel Eğitim Öğretim Hizm. San. ve Tic. Lti. Şti'ne ait olan ********** vergi kimlik numarasının kaldırılarak yerine kayyım atanma kararı verilen Eğemiz Özel Eğitim Öğretim Hizm. İnş. Turz. Tic. Ve San. Ltd.Şti'ne ait ********** vergi kimlik numarasının yazılmasına karar verilmesi talep edilmiştir.
Dosyanın incelenmesinde; Eğemiz Özel Eğitim Öğretim Hizm. İnş. Turz. Tic. Ve San. Ltd.Şti'ne ait vergi kimlik numarasının ********** olduğu anlaşıldığından talebin kabulüne karar verilerek, Hakimliğimizin 10/02/2017 tarih 2017/797 D.iş sayılı kararının aşağıdaki şekilde düzeltilmesine karar vermek gerekmiştir. KARAR:
1- Eskişehir C. Başsavcılığı'nm 01/03/2017 tarih 2016/24565 soruşturma sayılı TALEBİNİN KABULÜNE,
2- Hakimliğimizin 10/02/2017 tarih 2017/797 D.iş sayılı kararında yer alan ********** vergi kimlik numarasının kaldırılmasına, CMK 133/1 maddesi gereğince kayyım atanma kararı verilen Eğemiz Özel Eğitim Öğretim Hizm. İnş. Turz. Tic. Ve San. Ltd.Şti'ne ait ********** vergi kimlik numarasının dikkate alınmasına,
3- 674 sayılı KHK'nın 19/2 maddesine göre kayyım olarak TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NUN ATANMASINA, gerek gömldüğünde yeni yönetim kurulunun da atanan kayyımlarca oluşturulmasına, CMK'nm 133/1 maddesi kapsamında Kayyım olarak atanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun şirketin yönetim organının tüm yetkilerine sahip olmasınla ve yönetim organının yetkilerinin tümü ile bu kayyıma devredilmesine,
4- İşbıı karar tarihi itibariyle Eğemiz Özel Eğitim Öğretim Hizm. İnş. Turz. Tic. Ve San. Ltd.Şti'nin yönetim organının yetkilerinin kaldırılmasına, bu tarihten itibaren yaptıkları işlemlerin hükümsüz kalacağının kararla ilanına,
5- Atamaya ilişkin kararın CMK'nm 133. maddesi gereğince Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve diğer uygun vasıtalarla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca ilan olunmasına,
6- Gereği için dosya ve eklerinin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, Soruşturma evrakı üzerinde yapılan inceleme sonunda 7 gün içerisinde Eskişehir 2.
Sulh Ceza Hakimliğine itirazı kabil olarak karar verildi. 02/03/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR