KAYSERİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kayseri B.B.Bşk. talepli kamulaştırma işlemleri hakkında duyuru

KAYSERİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Dosya Numarası
:
2020/124 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri ve hak sahipleri.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KAYSERİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/124 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davalılar dava konusu taşınmaz malikleri aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili ile mülkiyet hakkının Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili {Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi 10736 Ada 7 Parsel sayılı taşınmazın } davasından dolayı dava dilekçesi ve eklerinin ilanen tebligatına karar verilmiş olup;
Kamulaştırma yapan idarenin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu, Kamulaştırma Kanunun 4650 S.Y ile değ. 14.maddesi gereğince bu tebliğatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davasıya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin davacı aleyhine yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları açmaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın adına tescil edileceği hak sahiplerinin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri,mahkemece tespit olunacak kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi'ne yatırılacağı ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR