ADANA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Karar düzeltme dilekçesinin ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00734236
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 12.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2008/250 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Emine Çimen

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ADANA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2008/250 Esas
KARAR NO : 2010/365

Davacı , MALİYE HAZİNESİ ileDavalılar , ABDULKADİR ÖZTÜRK, ABDULKADİR ÖZTÜRK, ARZU COŞAR, ASAF ÖZTÜRK MİRASÇILARI, ASAFA ÖZTÜRK, ASİYE BAYSAL, BİLAL ÖZTÜRK, CEMİLE TİMUR, ELA ÖZTÜRK, EMİNE ÇİMEN, ESEF BULUT, EŞE ÖZTÜRK, EŞE ÖZTÜRK, FARUK METİN, FATMA ÇELİK, FATMA ÖZTÜRK, FATMA ÖZTÜRK, FATMA ÖZTÜRK, FATMA ÖZTÜRK, FİRDEVS ÖZTÜRK MİRASÇILARI, GÜLİSTAN ÖZTÜRK, GÜNGÖR ÖZTÜRK, HACI MEHMET BAYRAM, HAMZA AVCIBAY, HAVVA ÖZTÜRK, HÜSEYİN ÖZTÜRK, İSMET AVCIBAY, KEMAL ÖZTÜRK, KUDDİS ÖZTÜRK, MEHMET AVCIBAY, NESLİHAN BULUT, RAMAZAN AVCIBAY, RAMAZAN BULUT, SALİH BULUT, SEZAİ AVCIBAY, SIDDIKA ÖZTÜRK, SULTAN AŞAN, TESLİME ÖCAL, UĞUR AVCIBAY, ÜMMÜ KIR, ZAFER BULUT, ZEYNEP AYDIN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Mahkememizin 28/05/2010 tarih 2008/250 esas 2010/365 karar sayılı ilamı, davacıMaliye Hazinesi, Davalı Adana Büyükşehir Belediyesi vekili ve ilgili kişi Zihni Aldırmaz tarafından temyiz edilmiş, Yargıtay 14.Hukuk Dairesinin 20/12/2016 tarih 2015/17379 esas 2016/10562 sayılı ilamı ile Bozulmasına karar verilmiş ve dahili davalı Çukurova Belediye Başkanlığı vekili tarafından Yargıtay Bozma ilamına karşı karar düzeltme yoluna gidilmiştir.
Davalılardan Emine Çimen'e tebligata sarih adresi tüm araştırmalar rağmen tespit edilememiş olduğundan adına çıkartılarak Yargıtay Bozma İlamı ve Karar Düzeltme Dilekçesi ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
"7201 sayılı tebligat kanununun 28,29 ve 31 Maddeleri gereğince ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ayrıca HMK'nun 127.Maddesi gereğince karar düzeltme dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesinin verilmesi ihtar ve tebliğ olunur."tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04/01/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR