DOĞUBAYAZIT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma uygulamalarında hak sahiplerine duyuru

DOĞUBAYAZIT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01136349
Şehir : Ağrı / Doğubayazıt
Semt-Mahalle : ÇİFTEPINAR MAH. / DOĞUBAYAZIT
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 22.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Maliye Hazinesi
Dosya Numarası
:
2020/40 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri ve hak sahipleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DOĞUBAYAZIT 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYI:2020/40 ESAS

Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dosyada verilen ara karar gereğince;
A-Aşağıda tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, ada, parsel numarası belirtilen kamulaştırılacak taşınmazla ilgili, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 10/11/2019 tarih ve 18508952-752.01.02-E.925756 sayılı olurları gereğince davacı Maliye Hazinesi tarafından davalı malik/malikler aleyhine Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile daimi irtifak /mülkiyet hakkının davacı adına tescili davası açılması sebebi ile;
B-İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davacı Maliye Hazinesi aleyhine kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği;
C-Bu süre zarfında kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği;
D-Tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Doğubayazıt Şubesi'ne yatırılacağı;
E-Konuya ve taşınmazmalın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince ilan olunur.

İLÇE MAH. DOĞUBAYAZIT ÇİFTEPINAR MAH.
KAMULAŞTIRILMASI TALEP EDİLEN ALAN ADA PARSEL
138 1 ve 2

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR