BOZDOĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma uygulamalarında hak sahiplerine duyuru

BOZDOĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri ve hak sahipleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BOZDOĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :DSİ 21.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - AYDIN

'Aydın Bozdoğan Akçay Sulaması 1.Kısım Sağ Sahil İkmal’’ inşaatı nedeniyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 19/11/1991 tarih ve 6042 sayılı onayı ile kamu yararı alınan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne izafeten 21.Bölge Müdürlüğü tarafından 21/09/2018 tarih, 21077376-752.99.649593 sayılı Olur'u ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
Dosya No Taşınmaz Bilgileri Taşınmaz Maliki Hissesi Ada ve Parsel No Taşınmazın Vasfı Yüzölçümü Kamulaştırılan Alan
1 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi Mustafa İNCEOĞLU 13/112 487 Parsel Tarla 6700,00 m2 1545,11 m2'si
Ayşe DEMİR 13/112
Mehmet İNCEOĞLU 13/112
Kamile DUYGU 13/112
Huriye IŞIK 13/112
Rıza İNCEOĞLU 13/112
Ali Rıza İNCEOĞLU 13/112
2 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi Sabriye EKİZOĞLU Tam 495 Parsel İncir Bahçesi 17350,00 m2 4610,00 m2'si
3 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi Hasan GÖKBAYRAK Tam 1381 Parsel Sebze Bahçesi 1264,00 m2 480,40 m2'si
Tam 1397 Parsel Sebze Bahçesi 142,00 m2 Tamamı
4 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi (ölü) Ayşe ÖNAL Mirasçıları Tam 1392 Parsel Tarla 608,00 m2 55,73 m2'si
5 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi (ölü)Mustafa KUNEROĞLU Mirasçıları 5/20 1393 Parsel Sebze Bahçesi 639,00 m2 199,21 m2'si
Mürüvvet DOĞAN 3/20
Mehmet KUNEROĞLU 3/20
Hakkı KUNEROĞLU 3/20
Mustafa KUNEROĞLU 3/20
İzzet KUNEROĞLU 3/20
6 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi Şerafettin UĞUR Tam 1395 Parsel Sebze Bahçesi 375,00 m2 202,66 m2'si
7 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi (ölü) Osman YURDAKUL Mirasçıları Tam 1408 Parsel Sebze Bahçesi 488,00 m2 27,45 m2'si
8 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi (ölü) Hüseyin ÇAKMAK Mirasçıları Tam 1531 Parsel İncir Bahçesi 5927,00 m2 123,82 m2'si
Kübra ÇAKMAK 1/16 1532 Parsel İncir Bahçesi ve Zeytinlik 6200,00 m2 577,88 m2'si
9 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi Feriştah ONBAŞIOĞLU Tam 1533 Parsel İncir Bahçesi 943,00 m2 81,76 m2'si
10 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi (ölü)Ayşe TÜRKİŞ (Mehmet kızı) Mirasçıları 21/6 1534 Parse İncir Bahçesi ve
Kerpiç Ev ve Ahır
807,00 m2 54,07 m2'si
(ölü)Ayşe TÜRKİŞ Hasan kızı) Mirasçıları 21/6
(ölü)Fatma TUFAN Mirasçıları 21/6
Sultan BENDİK 21/6
(ölü) Ahmet TÜRKİŞ Mirasçıları 21/6
Yaşar ÖLGÜN 1/6
Hulisi ÖLGÜN 1/6
Emir Ayşe TÜRKİŞ 1/6
Ali GÜLEZ 1/6
Nalan DURMAN 1/80
İsmail GÜLEZ 1/80
Çetin GÜLEZ 1/80
Yılmaz GÜLEZ 1/80
Ayşe GÜLEZ ÖZMÜŞ 1/80
11 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi (ölü)Ayşe TÜRKİŞ (Mehmet kızı) Mirasçıları Tam 1535 Parsel İncir Bahçesi 3097,00 m2 108,14 m2'si
12 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi (ölü) Fatma BENEDİK Mirasçıları Tam 1799 Parsel Sebze Harımı 369,00 m2 14,24 m2'si
13 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi (ölü) Hatice EREN Mirasçıları Tam 1802 Parsel Avlulu Kargir Ev ve Ahır 211,00 m2 21,86 m2'si
14 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi Emine ÜMER 1/5 1803 Parsel Avlulu Kargir Ev 292,00 m2 19,18 m2'si
Emir Ayşe ANLAR 4/25
Selahattin ÜMER 4/25
Hüsamettin ÜMER 4/25
Mustafa ÜMER 4/25
Selda KILIÇ 1/25
Semra KAYA 1/25
Sibel ÜMER 1/25
Serdar ÜMER 1/25
15 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi Serkan BAL Tam 1804 Parsel Avlulu Kargir Ev 157,00 m2 11,24 m2'si
16 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi Hüseyin YILDIZ Tam 1810 Parsel Avlulu Kargir Ev 160,00 m2 2,28 m2'si
17 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi (ölü) Mehmet Ali KOCABIYIK Tam 1829 Parsel Avlulu Kargir Ev 533,00 m2 19,64 m2'si
18 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi Hüseyin EKİZOĞLU Tam 1917 Parsel Arsa 1208,10 m2 720,23 m2'si
19 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi Kadriye SARAÇOĞLU Tam 1918 Parsel Arsa 1207,95 m2 Tamamı
Tam 1919 Parsel Arsa 1208,10 m2 907,34 m2'si
20 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Serpil ŞİMŞEK 1/88 37 Parsel Tarla 21133,00 m2 774,10 m2'si
Ayşegül BAYAR 1/88
Elif ÖSÜZ 1/11
Hatice BEKTAŞ 1/33
Müşerref KAKLIK 1/33
Elif UYSAL 1/33
21 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi Fadime Kadın ELALDI 13281/111500 632 Parsel Arsa 111500,00 m2 698,73 m2'si
Mehmet ŞAHİN 140799/44600
Osman ŞAHİN 164/724/44600
22 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Orhan DEMİREL 1/2 38 Parsel Tarla 5200,00 m2 2207,73 m2'si
(ölü) Fikret GÜVENÇ Mirasçıları 1/2
23 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Ramazan AVAR Tam 39 Parsel Tarla 5600,00 m2 971,87 m2'si
24 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Orhan DEMİREL 1/2 40 Parsel Tarla 6300,00 m2 889,17 m2'si
Ramazan DEMİREL 1/2
25 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Mustafa AYDIN Tam 41 Parsel Tarla 16400,00 m2 1925,09 m2'si
26 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi (ölü) Ayşe ULAŞ Mirasçıları Tam 42 Parsel Tarla 5100,00 m2 2042,62 m2'si
27 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Şennur AŞI Tam 30 Parsel Tarla 5666,00 m2 873,03 m2'si
28 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Ali DÖNMEZ Tam 32 Parsel Tarla 4633,00 m2 858,15 m2'si
Tam 35 Parsel Tarla 6200,00 m2 2053,54 m2'si
29 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi (ölü) Hatice TOPALOĞLU Mirasçıları 2/3 43 Parsel Tarla 13600,00 m2 971,84 m2'si
Tahsin KARCI 1/16
Mükerrem KARCI 2/32
Muhsin KARCI 2/32
30 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi Nuri GÖKBUDAK Tam 49 Parsel Tarla 5566,00 m2 1052,53 m2'si
31 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi Ali Nihat KOCABAŞ Tam 56 Parsel Tarla 1666,00 m2 562,76 m2'si
32 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi Nazan MADRAN Tam 60 Parsel Tarla 2933,00 m2 366,15 m2'si
33 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi Halil ÖNER 1/2 61 Parsel Tarla 6200,00 m2 890,48 m2'si
Renkgül ÖNER 1/2
34 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Gülşen DEYERLİ Tam 62 Parsel Tarla 8500,00 m2 764,47 m2'si
35 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi (ölü ) Ayşe ÖZTÜRK Mirasçıları Tam 74 Parsel Tarla 3766,00 m2 731,93 m2'si
36 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Mehmet KARADUMAN Tam 75 Parsel Tarla 7933,00 m2 1693,93 m2'si
37 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Gülseren KARADUMAN 4/16 76 Parsel Tarla 8766,00 m2 1610,82 m2'si
Şefika KARADUMAN 3/16
Yeşim KARADUMAN 3/16
Ali KARADUMAN 3/16
Mücahit KARADUMAN 3/16
38 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Kadir KORKMAZ Tam 79 Parsel Tarla 3433,00 m2 892,89 m2'si
39 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Koyuncular Mahallesi Lütfiye KOCABAŞ 161/320 80 Parsel Tarla 14266,00 m2 2136,15 m2'si
Kadir KOCABAŞ 159/320
40 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Lütfiye KOCABAŞ Tam 81 Parsel Tarla 2700,00 m2 513,89 m2'si
41 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Zeliha KILINÇARSLAN 1/4 83 Parsel Tarla 3500,00 m2 1213,28 m2'si
Kerim KILINÇARSLAN 3/16
Mustafa KILINÇARSLAN 3/16
Mesut KILINÇARSLAN 3/16
Şerife IŞIK 3/16
42 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Yaşar KOYUNCU Tam 84 Parsel Tarla 2433,00 m2 242,15 m2'si
Tam 85 Parsel Tarla 9333,00 m2 771,93 m2'si
43 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Mustafa KILINÇARSLAN Tam 86 Parsel Tarla 5833,00 m2 1722,77 m2'si
Tam 93 Parsel Tarla 560,00 m2 257,80 m2'si
44 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Ahmet AYDOĞDU Tam 90 Parsel Tarla 2600,00 m2 889,56 m2'si
45 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Şenol AYDOĞMUŞ 1/4 92 Parsel Tarla 1933,00 m2 943,12 m2'si
Gülay KIYAK 1/4
Ali AYDOĞMUŞ 1/4
Fatma ATİK 1/4
46 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Bedriye ATAR Tam 94 Parsel Tarla 2200,00 m2 1248,86 m2'si
47 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Hasan AKÇA Tam 95 Parsel Tarla 12200,00 m2 329,63 m2'si
48 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi (ölü) Halide AKKANAT Mirasçıları Tam 105 Parsel Tarla 3000,00 m2 47,36 m2'si
49 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Şenol AYDOĞMUŞ Tam 107 Parsel Tarla 2766,00 m2 149,71 m2'si
50 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Serpil ŞİMŞEK 1/88 110 Parsel Tarla 5666,00 m2 39,82 m2'si
Ayşegül BAYAR 1/88
Elif ÖSÜZ 1/11
Hatice BEKTAŞ 1/33
Müşerref KAKLIK 1/33
Elif UYSAL 1/33
51 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Sultan AYDIN Tam 112 Parsel Tarla 13233,00 m2 2165,72 m2'si
52 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Süleyman EVCİ Tam 117 Parsel Tarla 21600,00 m2 2307,51 m2'si
53 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Mehmet GEREDE Tam 122 Parsel Tarla 2760,00 m2 349,35 m2'si
54 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Muharrem ÜNAL Tam 186 Parsel Tarla 10960,00 m2 321,42 m2'si
55 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Mahmut SIRMA 4770/31080 187 Parsel Tarla 31080,00 m2 3623,19 m2'si
Hüseyin YÖRÜK 4770/31080
Penbe AYAS 559/2072
Hüseyin YÖRÜK 559/2072
Şule APAYDIN 3021/66304
Dudu DEMİRCİ 7155/66304
56 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Ayşe DEMİR Tam 346 Parsel Tarla 14693,00 m2 1581,93 m2'si
57 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Hasan AVAR 1/7
Gülşen ALTO 1/7
Ali AVAR 1/7 347 Parsel Tarla 3320 m2 1032,96 m2'si
Şerife KÖSEM 1/7 1197 Parsel Tarla 15026,00 m2 2422,98 m2'si
Emine KAPLAN 1/7
Fadime DOĞANAY 1/7
Gülnaz KÖSEM 1/7
58 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Rukiye MARANGOZ 1/4 348 Parsel Tarla 10280,00 m2 1096,35 m2'si
Küpra TERZİOĞLU 3/16
Harun MARANGOZ 3/16
Davut MARANGOZ 3/16
Yurdanur MARANGOZ 3/16
59 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Rukiye MARANGOZ Tam 349 Parsel Tarla 28517,00 m2 1638,65 m2'si
60 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Mümin ÖZGÜL Tam 350 Parsel Tarla 8150,00 m2 664,51 m2'si
61 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Fatma YILMAZ 1/2 351 Parsel Tarla 11058,00 m2 663,00 m2'si
İlknur AKARÇAY 1/2
62 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi (ölü) Emir ELÇİ Mirasçıları 1/4
Nehat ELÇİ 2/4 383 Parsel Tarla 5817,00 m2 108,51 m2'si
Hafize ELÇİ 1/4 384 Parsel Tarla 7400,00 m2 1409,44 m2'si
63 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Hafize ELÇİ Tam 389 Parsel Tarla 5300,00 m2 975,85 m2'si
64 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Mehmet KISTIR Tam 390 Parsel Tarla 5550,00 m2 121,38 m2'si
65 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Ayşe DAVULCU Tam 396 Parsel Tarla 13466,00 m2 2895,43 m2'si
66 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi (ölü) Ali SOLAK Mirasçıları Tam 403 Parsel Tarla 4800,00 m2 973,37 m2'si
67 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Mürüvet DEMİR Tam 404 Parsel Tarla 3100,00 m2 904,96 m2'si
68 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi (ölü) Cevdet ATİK Mirasçıları 1/5 615 Parsel Tarla 8966,00 m2 764,02 m2'si
Sabahattin ATİK 3/5
Ahmet ATİK 1/5
69 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Ahmet AYVAR 3500/11800 616 Parsel Tarla 11600,00 m2 578,60 m2'si
Ahmet GÜLDALI 2910/11800
Necip ÇİLENGİROĞLU 5390/11800
70 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Ahmet AYVAR Tam 620 Parsel Tarla 18835,00 m2 273,36 m2'si
71 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Muhiddin ARŞIN 1/4 622 Parsel Tarla 6733,00 m2 726,35 m2'si
Perihan KUŞCU 1/4
Durmuş ARŞIN 1/2
72 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Mustafa KOCAALAN 6/16 623 Parsel Tarla 15933,00 m2 787,01 m2'si
Muharrem KAVAS 6/16
İsmail ERİŞKEN 4/16
73 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Ali BULUT Tam 632 Parsel Tarla 9300,00 m2 161,64 m2'si
74 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Mustafa SIRMA Tam 635 Parsel Tarla 12766,00 m2 863,10 m2'si
75 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Mustafa SIRMA 4/5 636 Parsel Tarla 17400,00 m2 854,50 m2'si
Fadime ÇETİNKAYA 1/5
76 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Zahide YÖRÜK Tam 1194 Parsel Tarla 9360,00 m2 1374,85 m2'si
77 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Güray AŞI 1/2 1195 Parsel Tarla 9146,00 m2 922,84 m2'si
Fadime ÇETİNKAYA 1/2
78 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Ahmet ARSLAN Tam 1196 Parsel Tarla 7186,00 m2 471,35 m2'si
79 Aydın İli Bozdoğan İlçesi Yazıkent Mahallesi Gülseren KARADUMAN Tam 108 Parsel Tarla 2233,00 m2 228,82 m2'si

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR