REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma uygulamalarında hak sahiplerine duyuru

REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı: Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
Dosya Numarası
:
2019/335 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu Malikleri ve Hak Sahipleri.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/335 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kumlu
MEVKİİ : Samanlı mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 0
PARSEL NO : 16
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali ERKAL ve diğerleri.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Botaş-Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Hatay İli, Kumlu ilçesi Samanlı mevkiinde kain 16 parsel taşınmazın "Reyhanlı Doğalgaz Bağlantı Hattı" nedeniyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun ve 10. Maddesi gereğince Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi adına tescili.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2019/335 Esas sayısında dava açılmıştır.
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazdaki hak sahiplerinin ve 3. kişilerin kamulaştırılmanın iptali için idari Yargı’da veyahut maddi hataların düzeltilmesi için adli Yargı’da iş bu ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde dava açabileceklerine,açacakları davada; husumetin kamulaştırmayı yapan idare Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi aleyhine dava açabilecekleri, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, kamulaştırma bedellerinin ise hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Reyhanlı Şube Müdürlüğü nezdinde açtırılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dosyaya ibraz edilmesi gerektiği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/05/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR