MALATYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma uygulamalarında hak sahiplerine çağrı

MALATYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/101 Esas
Tebligat Konusu
:
Malatya İli Battalgazi İlçesi Başharık Mah. Kanal Üstü 1014 Ada 1 Parsel bahçeli kerpiç ev vasfı ile kayıtlı olan 5745 m²'lik taşınmaz
Tebligat Muhatabı
:
1- Abuzer ÇALIŞKAN, 2- Bekir TAŞ, 3- Mahmut AYDIN, 4- Mahmut SAĞIR, 5-Mehmet KARAKAŞ, 6-Mehmet TOPRAK

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MALATYA
6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/101 D.İş
KARAR NO : 2019/101
KONU : Acele Kamulaştırma
DAVACI : Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
DAVALILAR : 1- Abuzer ÇALIŞKAN, 2- Bekir TAŞ, 3- Mahmut AYDIN, 4- Mahmut SAĞIR, 5-Mehmet KARAKAŞ, 6-Mehmet TOPRAK
Dava konusu Malatya İli Battalgazi İlçesi Başharık Mah. Kanal Üstü 1014 Ada 1 Parsel bahçeli kerpiç ev vasfı ile kayıtlı olan 5745 m²'lik taşınmaz Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca, Cumhurbaşkanlığının 30/10/2018 tarih ve 260 sayılı kararnamesi gereğince acele kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, Mahkememizce 02/12/2019 tarihinde taşınmaz üzerinde yapılan keşif neticesinde uzman bilirkişilerce taşınmazın dava tarihi olan 20/11/2019 tarihinde toplam değerini 813.181,28 TL hesaplandığı, yukarıda belirtilen davalıların T.C. Kimlik Numarası ile kendilerine ulaşılabilecek bir adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle iş bu taşınmazın bilirkişilerce belirlenen 813.181,28 TL değeri davalılara HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize müracaat ederek itiraz etmedikleri takdirde bilirkişi raporunda belirtilen değere itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacakları ihtar ve ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR