MİLAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (taşınmazın tescili istemli) dava tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00786037
Şehir : Muğla / Milas
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 17.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZETE MİLAS 14.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/195 Esas
Tebligat Muhatabı
:
HMET USAL, CAFER ÖZYİĞİT, CAVİT ÖZYİĞİT, FATMANA NEVİN ADA, HÜSEYİN ÖZYİĞİT, MUZAFFER ÖZYİĞİT, NECİBE SAYLAK ile SÜAT USAL

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MİLAS
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/195

= K A M U L A Ş T I R M A İ L A N I =


Davacı KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ile Davalılar AHMET USAL, CAFER ÖZYİĞİT, CAVİT ÖZYİĞİT, FATMANA NEVİN ADA, HÜSEYİN ÖZYİĞİT, MUZAFFER ÖZYİĞİT, NECİBE SAYLAK ile SÜAT USAL arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davası nedeniyle;
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Muğla İli , Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 804 parsel sayılı ve tamamı 127,00 m² alanlı, arsa vasıflı taşınmazın tamamının kamulaştırılmasına karar verildiğinden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 08/06/2016 tarih ve 109330 Sayılı "OLUR" u ve Muğla Valiliği İl İdare Kurulunun 30/06/2016 tarih ve 7 sayılı kararı ile "KAMU YARARI" kararı ile2942 Sayılı kanununla değişik 4650/8 Sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Hazine adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Milas Şubesine yatırılacağı,
Konuya ve Kamulaştırılan malın değerince ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ile Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında ilgilinin yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı yarı ihtar olunur. 09/04/2018
.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR