ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kamulaştırma ilanı tebliği (Bedel tespiti ve tescil)

ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/325 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Sebahattin AYDEMİR

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2016/325 Esas

16/12/2016


Davacı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davalı Sebahattin AYDEMİR aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve teslimi davasında:
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. Maddesi hükmünce tensiben verilen karar gereğince Antalya İli, Korkuteli kavşağı (Al) ile Havaalanı Kavşağı (N) arası, Kepez ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi C-D,D-E yol güzergahında bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazda yer alan 1 adet betonarme bina ve muhtelif ağaçlar muhtesatların davacı idare tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için dava açıldığı,, mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 SK. Gereğince saptanması müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen Vakıflar Bankası Antalya Merkez Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 S.K. ile değişik 10. Maddesi gereğince ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR