MİLAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma davasının tensip karar tebliği

MİLAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00737087
Şehir : Muğla / Milas
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKLAL 19.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZETE MİLAS 19.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/547 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Camiş Madencilik A.Ş.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
MİLAS
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/547

K A M U L A Ş T I R M A İ L A N I

Davacı MUSKİ ile Davalı Camiş Madencilik A.Ş. aleyhine açılan Kamulaştırma davasının tensip kararı gereğince;
Muğla Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nce; Muğla ili, Milas ilçesi, Epce Mah., 958parsel sayılı ve tamamı 53.920 m² olan taşınmazın 628,52 m²'lik kısmında irtifak hakkı tesisi için kamulaştırılmasına karar verildiğinden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 20.07.2005 tarih ve 2588 Sayılı oluru ile kesinleşen 2942 Sayılı kanunla değişik 4650/10 Sayılı Kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda düzeltim davası açabilecekleri, açılan davanın Muğla Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Muğla Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C Ziraat Bankası Milas Şubesine yatırılacağı,
Konuya ve Kamulaştırılan malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ile Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında ilgilinin yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. 25/12/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR