VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma davası tespit ve tescili dava tebliği

VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Dosya Numarası
:
2019/333 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dosya No Taşınmaz Ada - Parsel Kamulaştırılan Alan Malikler
2019/333 Trabzon ili
Vakfıkebir ilçesi
Büyükliman Mah.
477 ada 12 parsel 72.78 m²'lik ALİ SAĞLAM, AYŞE SAĞLAM, EMİNE SAĞLAM, HASAN SAĞLAM, İSMET SAĞLAM,
MUSA SAĞLAM, SAADET KOPAL, ŞÜKRAN YOLCU

Yukarıda ada ve parseli belirtilen taşınmaz A yönelik olarak davacı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından tapu malikleri aleyhine kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde üçüncü şahıslar tarafından itiraz edilmediği takdirde tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Vakfıkebir Şubesi'ne tevdiine müteakip taşınmazın kamulaştırmaya ilişkin kısımlarının davacı idare adına tesciline karar verileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilgilerce ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin tapu malikine ödeneceği hususu Kamulaştırma Kanunun 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 27.05.2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR