AKÇAABAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma davası tescil ve karar tebliği

AKÇAABAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Davalılar

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.AKÇAABAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına 10. Bölge Müdürlüğü vekili Av. Nurgül Coratarafından mahkememize açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve Tescil davasının yargılaması sırasında yer alan ara kararı uyarınca;
2492 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazınBakanlık makamının 14/12/2016 tarih ve 2016/300 sayılı kararı ilekamulaştırılma işlemi yapılacaktır.
İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetiKarayolları Genel Müdürlüğü adına 10. Bölge Müdürlüğüne yöneltmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idare yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazlar davacı idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına TC Vakıfbank Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerinivekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleritakdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 sayılı Yasanın 4620 sayılı yasa ile değişik 10. Maddesi gereği ilan olunur.

S.no Ada/Parsel Kamulaştırılacak Alan m² Davalılar Dosya no Duruşma gün ve saati
1 Trabzon ili Akçaabat ilçesi Akdamar köyü 27 parsel
21 parsel
263,34 m²
159,84 m²
Nadiye Gedikli, Sevim Gedikli, Emine Gedikli, Kemal Gedikli, Ali Osman Gedikli, Orhan Gedikli 2017/423 23/08/2017
09:00
2 Trabzon ili Akçaabat ilçesi Akdamar köyü 22 parsel
5 parsel
108,65 m²
30,05 m²
İlyas Gedikli, Salih Zeki Gedikli, Ali Gedikli, Serdar Gedikli, Sevim Gedikli, Yusuf Gedikli, Okan Gedikli, Sezen Cinemre 2017/422 23/08/2017
09:05
3 Trabzon ili Akçaabat ilçesi Akdamar köyü 12 parsel 23,10 m² Yaşar Gedikli, Safiye Gedikli, Havva Durna, Fatma Gedikli, Zeliha Gedikli, Hidayet Gedikli, Nisanur Gedikli, Hüseyin Gedikli 2017/421 23/08/2017
09:10
4 Trabzon ili Akçaabat ilçesi Akdamar köyü 228 parsel 571,38 m² Ali Osman Öztürk, Ali Öztürk, Serkan Öztürk, Ayşe Öztürk, Fadime Şen, Kadir ÖZtürk, Mehmet Öztürk, Asiye Sandıkçı, Kader Selim 2017/420 23/08/2017
09:15
5 Trabzon ili Akçaabat ilçesi Akdamar köyü 2740 parsel 1.693,59 m² Mehmet Yılmaz 2017/413 23/08/2017
09:20
6 Trabzon ili Akçaabat ilçesi Akdamar köyü 183 Parsel 73,00 m² Ali Sait Türkoğlu 2017/412 23/08/2017
09:25
7 Trabzon ili Akçaabat ilçesi Akdamar köyü 2833 parsel 150,00 m² Mehmet Yılmaz, Hasan Yılmaz 2017/411 23/08/2017
09:30
8 Trabzon ili Akçaabat ilçesi Akdamar köyü 200 parsel 33,37 m² Ali Gedikli 2017/410 23/08/2017
09:35
9 Trabzon ili Akçaabat ilçesi Akdamar köyü 137 parsel 960 m² İBDRAHİM YILMAZ, ŞADİMAN YILMAZ, CEMAL YILMAZ, ALİ KEMAL YILMAZ,İSMAİL YILMAZ 2017/417 23/08/2017
09,10
10 Trabzon ili Akçaabat ilçesi Akdamar köyü 132 parsel 119 m² İSMAİL YILMAZ, MELAHAT YILMAZ, ŞADİMAN YILMAZ, HAYRETTİN YILMAZ 2017/418 23/08/2017
09,05
11 Trabzon ili Akçaabat ilçesi Akdamar köyü 2769 parsel
2765 parsel
2827 parsel
315 m²
153,62 m²
1.063,44 m²
MEHMET KÖROĞLU MİRASÇILARI,
SEYFETTİN TÜRKOĞLU, MUZAFFER TÜRKOĞLU, ALİ TÜRKOĞLU, RABİA TÜRKOĞLU, EDA TÜRKOĞLU, ELİF TÜRKOĞLU, YUNUS EMRE TÜRKOĞLU, GÜLSÜM CİVELEK,AHMET ZİYA TÜRKOĞLU, GÜLEN SAKA MİRASÇILARI, AYŞE TURAN, HACER TÜRKOĞLU, ZEKİYE PIRASA, SEVİL TÜRKOĞLU, SEDA TÜRKOĞLU, RECEP TÜRKOĞLU,BAHAR TÜRKOĞLU, GÜLŞEN ALTINTAŞ
2017/419 23/08/2017
09,20
14 Trabzon ili Akçaabat ilçesi Akdamar köyü 402 ada
46 parsel
96,18 m² CİHAN ŞAHİN
GÜLAY ŞAHİN
ÖMER MOLLAOSMANOĞLU SELAHATTİN MOLLAOSMANOĞLU
ŞENAY DERİN
2017/459 23/08/2017
09,00
15 Trabzon ili Akçaabat ilçesi Bozdoğan köyü 2 parsel 182,40 m² KEMAL GEDİKLİ, HASAN GEDİKLİ, ÖNDER GEDİKLİ 2017/415 23/08/2015
09,25
16 Trabzon ili Akçaabat ilçesi Bozdoğan köyü 3 parsel 118,28 m² TEMEL GEDİKLİ, YAŞARGEDİKLİ 2017/414 23/08/2017
09,30
17 Trabzon ili Akçaabat ilçesi Bozdoğan köyü 26 parsel 343,90 m² MUHAMMET GEDİKLİ MİRASÇILARI 2017/416 23/08/2017
09,35
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR