ESKİŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma davası kararı

ESKİŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168761
Şehir : Eskişehir / Odunpazarı
Semt-Mahalle : KANLIPINAR MAH. / KANLIPINAR
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKBAL 03.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/318 Esas
Tebligat Konusu
:
Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Kanlıpınar mh/köyü 1218 parsel sayılı davalılar adına kayıtlı bulunan taşınmaz
Tebligat Muhatabı
:
MEHMET ADNAN ŞAHAN

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ESKİŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2017/318 Esas
KARAR NO : 2018/14

Mahkememizin yukarıda tarih ve numarası yazılı verilen karar davalı Mustafa ve Şükriye Oğlu 01/06/1939 D.lu MEHMET ADNAN ŞAHAN'A tebliğ edilemediğinden; Davacı BOTAŞ tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 1-DAVANIN KABULÜ İLE, Davaya konu Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Kanlıpınar mh/köyü 1218 parsel sayılı davalılar adına kayıtlı bulunan taşınmazın fen bilirkişisi Tolga Toköz'ün 15/11/2017 havale tarihli bilirkişi raporuna ekli krokide I harfi ile gösterilen 108,78 m² lik alanın 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkının (Ağaç dikmeme, bina ve sair sabit tesis yapmamak kaydıyla) davacı idare lehine takyidatsız ve enerji nakil hattı olarak TESİSİNE VE TAPUYA TESCİLİNE, 2-Daimi 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı bedeli 812,70TL'den acele kamulaştırma nedeniyle ödenen 108,84TL'nin mahsubu ile bakiyesi olan 703,86TL kamulaştırma fark bedelinin, kararın kesinleşmesi beklenmeksizin davalılara ödenmesine, davalı Mehmet Adnan Şahan'ın hissesi üzerinde bulunan İzmir 19. İcra Dairesi'nin 2013/392 Esas, 2013/391 Esas sayılı dosyaları, İzmir 13. İcra Dairesi'nin 2013/2620 Esas, 2013/1236 Esas sayılı dosyaları, İzmir 28. İcra Dairesi'nin 2013/2857 esas sayılı dosyası ve İzmir Ege Vergi Dairesi 19/12/2016 tarih-40145 yevmiye numaralı, 08/02/2016 tarih 4208 yevmiye numaralı yazıları ile konulan haciz şerhlerinin bedele yansıtılmasına, 3-İİK'nun 28. Maddesine göre ilgili Tapu Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına, 4-Kamulaştırma Yasası'nın 10. Maddesine 11/04/2013 tarihinde 6459 Sayılı Yasa ile eklenen 9. Fıkra Gereğince; davanın açıldığı tarihten 4 ay sonrası olan 29/11/2017 tarihinden karar tarihine kadar yukarıda tespit edilen fark bedele yasal faiz yürütülmesi ile bu bedelin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, dair verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR