AMASYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma davası karar tebliği

AMASYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01044476
Şehir : Amasya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 30.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Karayolları Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2018/9842 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Emine KÜRKÇÜ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
AMASYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/9842
KARAR NO : 2019/12793
MAHKEMESİ : Amasya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 17/12/2015
NUMARASI : 2013/505-2015/1916
DAVACI : Karayolları Genel Müdürlüğü Vek.Av. Vasfi Yemez
DAVALI : Fadime Koyuncu vd.
Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R -
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir.
Arazi niteliğindeki 107 ada 9 ve 10 parsel karışık meyve bahçesi niteliğindeki İlyas köyü 161 ada 10,11,12 parsel sayılı taşınmazlara gelir metodu esas alınarak değer biçilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine, dava konusu taşınmazın davalı adına olan tapu kaydının iptali ile yol olarak terkinine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, idare harçtan muaf olduğundan harç alınmamasına, 26/06/2019 gününde oy birliğiyle karar verilmiş olup, Hüseyin ve Emine kızı Emine KÜRKÇÜ'ye tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR