MİLAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma davası ara karar tebliği

MİLAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/205-224
Tebligat Muhatabı
:
İlgili taşınmaz malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MİLAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:2019/205-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224

KAMULAŞTIRMA İLANI

MUĞLA İLİ MİLAS ilçesinde bulunan ve aşağıda köy,ada, parsel ,malik, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU’ nun 07.03.2013 tarihli, 4307-53 sayılı kurul kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile mülkiyet ve irtifak hakkının elektrik dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla; mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Milas Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacak olup, davalılar, mirasçılar ve diğer hak ve takyidat sahiplerinin konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerine çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği taşınmazlar üzerinde bulunan takyidatların ve hakların kamulaştırma bedeline yansıtılacağı 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.26/07/2019

DOSYA NO İLİ /İLÇESİ/KÖYÜ/MEVKİİ -MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO MALİKLER TAŞINMAZINYÜZÖLÇÜMÜ (m²) KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN (m²) MÜLKİYET KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN (m²) İRTİFAK
2019/205 ESAS MUĞLA/MİLAS/KIRCAĞIZ/AKKOVANLIK ----- 2001 HATİCE BAYAR-HÜSEYİN BAYAR-ÖMER BAYAR 49.180,00 ------ 1.539,85
2019/207 ESAS MUĞLA/MİLAS/KARGICAK/HEKİM DÜŞTÜĞÜ 178 3 MUSTAFA KARAKURT 16.430,56 35,40 2.422,28
2019/208 ESAS MUĞLA/MİLAS/HAYITLI/ŞEFTALİ İRİMİ 248 122 YILGÖR DERİNCE VD. 6.754,00 ----- 645,67
2019/209 ESAS MUĞLA/MİLAS/HACIABDİ/DEBBOY 85 23 BEYTULLAH CAN, SULTAN CAN 6.112,00 ----- 1,022,90
2019/210 ESAS MUĞLA/MİLAS/KARGICAK/KADIOĞLU MEVKİİ 123 74 RUKİYE YAYLA 1.291,00 23,37 178,57
2019/211 ESAS MUĞLA/MİLAS/HACIABDİ/DEBBOY 110 9 SERVET DALMIŞ 389,00 ------ 13,36
2019/212 ESAS MUĞLA/MİLAS/HACIABDİ/DEBBOY 85 35 SERVET DALMIŞ 2.536,00 ------ 998,80
2019/213 ESAS MUĞLA/MİLAS/HACIABDİ/DEBBOY 85 26 SERVET DALMIŞ 2.403,00 ------ 625,24
2019/214 MUĞLA/MİLAS/KARGICAK/KÖYCİVARI 123 84 ATİYE BAYAR 527,95 ------ 144,03
2019/215 MUĞLA/MİLAS/KIRCAĞIZ/KORKAK 0 1000 AHMET REFİK DEMİR ----- 23,88 321,40
2019/216 MUĞLA/MİLAS/KARGICAK/AŞAĞI İLAHMET 107 298 KÜBRA GÖRGÜLÜ 936,78 ----- 304,59
2019/217 MUĞLA/MİLAS/KARGICAK/SARISULUK 122 37 RAUF YAŞAR 1.975,22 ----- 79,56
2019/218 MUĞLA/MİLAS/HACIABDİ/DEBBOY 110 17 HASAN ÇELİK, KAZİM ÇELİK, ŞENER DEMİRBAŞ 5.497,80 ----- 297,04
2019/219 MUĞLA/MİLAS/KARGICAK/KÖYÜSTÜ 164 53 ALİ YAYLA 12.054,92 55,50 1.705,21
2019/220 MUĞLA/MİLAS/KARGICAK/AVDAM 176 3 KÜBRA GÖRGÜLÜ 658,35 ----- 176,01
2019/221 MUĞLA/MİLAS/KARGICAK/YUKARI İLAHMET 185 26 KÜBRA GÖRGÜLÜ 912,26 ----- 420,50
2019/222 MUĞLA/MİLAS/KIRCAĞIZ/AKYARLAR 0 2031 MEHMET KARAOĞLU 53.910,00 ----- 6.749,85
2019/223 MUĞLA/MİLAS/HAYITLI/UÇAK ALANI 338 33 HATİCE SABANCI 3.172,00 ----- 60,26
2019/224 MUĞLA/MİLAS/KIRCAĞIZ/SUDÜZÜ 0 892 ABDULLAH BESLER VD 720,00 ----- 686,03
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR