ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kamulaştırma dava duyurusu, davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/243 Esas
Tebligat Konusu
:
Kamulaştırma
Tebligat Muhatabı
:
HAYRİYE AKSU, RAHİME AKBULUT, NERMİN KUNT, ADNAN ŞENGÜLEN

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/243 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Vekili tarafından davalılar HAYRİYE AKSU, RAHİME AKBULUT, NERMİN KUNT, ADNAN ŞENGÜLEN aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca ilan yapılmasına karar verilmiş olduğundan verilen karar gereğince :

Antalya ili, Aksu ilçesi, Hacıceliller Mahallesi, Ayvalık Mevkii, 80 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırmasına karar verilen 8.190,00 M2'sinin davalıya ait daimi irtifak hakkının davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığından ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalar karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumeti DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmeleri gerektiği, belirtilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmen durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Antalya şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak Mahkememize bildirilmesi gerektiği, 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10.Maddesi hükmü ve Tebligat yasasının 28.Maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.02/06/2016

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR