KAYSERİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

KAYSERİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00835832
Şehir : Kayseri / Kocasinan
Semt-Mahalle : ELAGÖZ MAH. / YENİ MAHALLE
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ DENİZ POSTASI 11.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AÇIK MERT KORKUSUZ 11.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2018/244
Tebligat Konusu
:
Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Elagöz mah., 6607 ada, 7 parselde taşınmaz hakkında
Tebligat Muhatabı
:
Fatma Deniz, Fuat Deniz,

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KAYSERİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/244 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar Fatma Deniz, Fuat Deniz, Fatuş Ülger, Necla Deniz, Murat Deniz, Baki Deniz aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında;
Dava konusu; Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Elagöz mah., 6607 ada, 7 parselde taşınmaz hakkında TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve İdare adına tescili davalarında 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesi uyarınca ilan yapılması gerektiğinden;
Kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği, mahkemece tespit edilen değerin hak sahibi/sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Kayseri Şubesi'ne yatırılacağı, idari yargıda dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmemeleri halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma delillerini tebliğden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak dava dosyasına bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalı adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalıya ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenlerle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sayılı Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 5. Maddesi ile 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR