MAZGİRT KADASTRO MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil tebliği

MAZGİRT KADASTRO MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00583111
Şehir : Tunceli / Mazgirt
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 25.04.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Nuri Korkmaz, Emoş Korkmaz, İmam Korkmaz, Şükrü Korkmaz, Hüseyin Korkmaz, İbrahim Korkmaz, Keko Öncü, İmam Öncü, Hüseyin Demirpençe, Veli Arslan, Şükrü Yıldız, Tosun Yıldız, Mehmet Şahin, Hıdır Şahin, İmam Şahin,Hüseyin Şahin, Mahmut Şahin, Ali Şahin, Selim Şahin, Celal Şahin, Fethi Şahin, Hasan Şahin, Pakize Şahin, Anik Demirpençe, Hani Demirpençe, Ali Dursun Demirpençe, Zeynep Demirpençe, İsmail Demirpençe, Fidan Demirpençe, Kibar Demirpençe, Aynur Demirpençe

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MAZGİRT KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 1953/1622 Esas
KARAR NO : 2007/52


Davacılar aleyhine mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;Mahkememizin 25/06/2007 tarih 1953/1622 Esas ve 2007/52 Karar sayılı ilam ile; dava konusunun 'Kadastro Tesptine İtiraz Davası' olduğu, dava konusu parsellerin Tunceli İli Mazgirt İlçesi Danaburan Köyünde kain 195 parseller olduğu, bu parsellerin 25/06/2007 tarih 1953/1622 Esas ve 2007/52 sayılı ilam ile; Davacılar Sadık Canpolat'ın feragati nedeniyle davasının reddine, Davacı Tosun Yıldız'ın davasının kabulüne, tespitin iptali ile dava konusu parselin, Hasan oğlu Nuri Korkmaz, Yusuf kızı Emoş Korkmaz, Hüsen oğlu İmam Korkmaz, Hüseyin oğlu Şükrü Korkmaz, Hasan oğlu Hüseyin Korkmaz, Mustafa oğlu İbrahim Korkmaz, Sadık oğlu Keko Öncü, Ulaş oğlu İmam Öncü, Mahmut oğlu Hüseyin Demirpençe, Ali oğlu Veli Arslan, Ali oğlu Kali Arslan, Aloş oğlu Şükrü Yıldız, Aloş oğlu Tosun Yıldız, Efendi oğlu Mehmet Şahin, Şah İsmail oğlu Hıdır Şahin, Şah İsmail oğlu İmam Şahin, davalı Tursun Şahin öldüğünden mirasçılarından olan; Hüseyin Şahin, Mahmut Şahin, Ali Şahin, Selim Şahin, Celal Şahin, Fethi Şahin, Hasan Şahin, kızı Pakize Şahin, davalı Hacı Demirpençe öldüğünden mirasçılarından olan; Anik Demirpençe, Hani Demirpençe, Ali Dursun Demirpençe, Zeynep Demirpençe, İsmail Demirpençe, Fidan Demirpençe, Kibar Demirpençe, Aynur Demirpençe, adlarına tapuya tesciline karar verilmiş bu karar davacı Tosun Yıldız'a ve davalı Yusuf kızı 1317 doğumlu Emoş Korkmaz'a tebliğ edilmediğinden iş bu ilanın 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve müteakip maddeleri gereğince kararımızın ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılmasına,bu tarihten itibaren 15 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf yoluna gidilmediği taktirde, kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.06/04/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR