BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası tensip kararı tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00738272
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM GAZETE 19.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
CUMHURİYET 19.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tebligat Konusu
:
İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Eskice Çiftliği, 1244 parsel
Tebligat Muhatabı
:
Ebubekir Karadiş, Hüseyin Sözkesen

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Sayı :2018/25 Esas Konu : İlan hk.İLAN
Davacı , İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili Av. Sibel Tekin tarafından, İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Eskice Çiftliği, 1244 parsel sayılı taşınmazın tamamının, Büyükçekmece Baraj Gölü Mutlak Koruma alanında kalması nedeniyle, 2942 Sayılı Yasa'nın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesi uyarınca, kamulaştırılması yönünde alınan karar gereği, davalı Ebubekir Karadiş, Hüseyin Sözkesen'e ait taşınmazın değerinin tespiti ile mülkiyetinin haciz, ipotek ve her türlü takyidattan arındırılmış olarak taşınmazın davacı idare adına tapuya kayıt ve tescili istemli dava açılmıştır.
TAPU KAYDI: İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Eskice Çiftliği, 1244 parsel sayılı taşınmazın tamamının,
TAPU MALİKİ: Ebubekir Karadiş, Hüseyin Sözkesen
KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARE: İSKİ Genel Müdürlüğü
İlan tarihinden itibaren, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,
Açılacak davalarda husumetin, İSKİ Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği,
2942 Sayılı Yasa'nın 14. maddesinde gösterilen yukarıdaki süreler içinde, kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden, taşınmazın, kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank T.A.O. Valide Sultan Şubesine yatırılacağı,
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delillerinin tebliğ (ilan) tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,
Tensiben karar verilmiş olduğu ilgililere ilanen tebliğ olunur.12/01/2018
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR